Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

SQL Delta for Oracle 6.5.3.157 Cơ sở dữ liệu Oracle

SQL Delta for OracleSQL Delta for Oracle là một công cụ so sánh cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới cho Oracle để so sánh lược đồ cơ sở dữ liệu của hai cơ sở dữ liệu Oracle. SDO sẽ so sánh tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của Oracle và hiển thị sự khác biệt. SDO cũng kịch bản sự khác biệt và áp dụng các thay đổi cho mục tiêu của bạn. Bạn có thể chỉ định mỗi dự án cho một nhóm dự...


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

SQL Delta for Oracle 6.5.3.157 Cơ sở dữ liệu Oracle

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×