Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

HardLink ShellExtension 3.9.2.7 Tạo liên kết cứng NTFS

HardLink ShellExtensionHardlink Shell Extension cho phép người dùng nâng cao tạo liên kết cứng NTFS mà không cần Windows Resource Kit. Nó cài đặt như một phần mở rộng shell động cho phép bạn chọn tệp hoặc thư mục được sử dụng cho liên kết cứng và thả nó vào thư mục đích. Nó hỗ trợ HardLinks, Giao diện và Liên kết tượng trưng, ​​Bản sao liên kết tượng trưng, ​​Điểm gắn kết hoặc Bản sao thông... Download HardLink ShellExtension


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

HardLink ShellExtension 3.9.2.7 Tạo liên kết cứng NTFS

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×