Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Richardson RazorSQL 8.4.5 Quản lý cơ sở dữ liệu

Richardson RazorSQLRichardson RazorSQL là một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL và trình điều hướng cơ sở dữ liệu. RazorSQL  bao gồm các công cụ trực quan để tạo, chỉnh sửa, mô tả, thay đổi, thả và xem bảng, công cụ nhập và xuất dữ liệu, một trình duyệt cơ sở dữ liệu để xem các đối tượng và cấu trúc cơ sở dữ liệu và một trình soạn thảo lập trình mạnh... Download Richardson RazorSQL


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

Richardson RazorSQL 8.4.5 Quản lý cơ sở dữ liệu

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×