Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Teorex Inpaint 8.0 Xóa đối tượng khỏi ảnh kĩ thuật số

Teorex InpaintTeorex Inpaint là một công cụ đơn giản để làm việc với ảnh kỹ thuật số của bạn, cụ thể là nó cho phép bạn loại bỏ tất cả các loại yếu tố không mong muốn. Giả sử có một đối tượng không cần thiết trong ảnh, có thể là ai đó có bản quyền, một người đã vào khung mà bạn không cần, bạn có thể che bụi và trầy xước, nói chung có nhiều ứng dụng, nhưng chỉ có một câu... Download Teorex Inpaint


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

Teorex Inpaint 8.0 Xóa đối tượng khỏi ảnh kĩ thuật số

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×