Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

VisualSVN Server Enterprise 4.0.3 Quản lý máy chủ

VisualSVN Server EnterpriseVisualSVN Server Enterprise là một tiện ích bổ sung thêm điều khiển cho nguồn hoặc điều khiển của phiên bản phiên bản phụ vào môi trường Visual Studio. Các lập trình viên thường sử dụng các công cụ kiểm soát nguồn hoặc kiểm soát phiên bản để giữ các phiên bản mã của họ. Những gì các công cụ này làm là theo dõi và theo dõi các thay đổi được áp dụng cho các mã và tệp. Điều này... Download VisualSVN Server Enterprise


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

VisualSVN Server Enterprise 4.0.3 Quản lý máy chủ

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×