Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

PHP Report Maker 12.0.7 Tạo báo cáo cho Website

PHP Report MakerPHP Report Maker là một phần mềm báo cáo mạnh mẽ có thể tự động truy xuất các báo cáo Web từ các cơ sở dữ liệu khác nhau ở định dạng PHP. Với sự trợ giúp của PHP Report Maker, bạn có thể nhận được các báo cáo tóm tắt và chi tiết cho trang web của mình ngay lập tức. Các bảng Javascript (HTML 5) bao gồm tuyến tính, thanh, cột, v.v. Các bảng flash như phễu và phong lữ được phần mềm này... Download PHP Report Maker


This post first appeared on Download Free Software Full Version, please read the originial post: here

Share the post

PHP Report Maker 12.0.7 Tạo báo cáo cho Website

×

Subscribe to Download Free Software Full Version

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×