Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Mối quan hệ giữ EC và TDS

Độ dẫn điện và TDS (tổng chất rắn hòa tan) thường được cho là có thể hoán đổi cho nhau, nhưng chúng thì không. Độ dẫn điện là phép đo khả năng dẫn điện của một chất. Phép đo của nó là đối ứng của Ohms, do đó Mhos là một đơn vị dẫn điện (Ohms đánh vần ngược). Vì vậy, nếu chúng ta đang xử lý các chất vô cơ hòa tan hoàn toàn, hãy nghĩ rằng các muối như natri clorua, thì TDS có thể thu được khá chính xác bằng phép đo độ dẫn. Độ dẫn điện của nước liên quan trực tiếp đến nồng độ chất rắn bị ion hóa trong nước. Các ion từ chất rắn hòa tan trong nước tạo ra khả năng cho nước đó dẫn dòng điện, có thể được đo bằng máy đo độ dẫn thông thường hoặc máy đo TDS. Khi tương quan với các phép đo TDS trong phòng thí nghiệm, độ dẫn cung cấp một giá trị gần đúng cho nồng độ TDS, thường là trong độ chính xác mười phần trăm. (Tổng chất rắn hòa tan, nd) Chúng có tương quan với nhau nhưng không thể đơn giản chuyển đổi đơn vị này sang đơn vị khác. Chúng ta phải đo độ dẫn của dung dịch và sau đó đo TDS của nó, sau đó chúng ta có thể so sánh hai giá trị và sử dụng độ dẫn để ước tính TDS của các mẫu tương tự. Đo TDS đúng như thế nào? Phương pháp trọng lực là chính xác nhất và liên quan đến làm bay hơi dung môi lỏng và đo khối lượng dư lượng còn lại. Phương pháp này nói chung là tốt nhất, mặc dù nó tốn thời gian. Nếu muối vô cơ chiếm phần lớn TDS, phương pháp trọng lực là phù hợp. (Tổng chất rắn hòa tan, nd) Như bạn có thể tưởng tượng một cách cẩn thận, làm bay hơi nước khỏi mẫu để cân lại những gì còn sót lại là một quá trình tẻ nhạt, nhưng đó là cách duy nhất để giải thích cho chất hữu cơ hòa tan. Chất hữu cơ hòa tan không phải là chất dẫn điện đặc biệt tốt, tuy nhiên trong trường hợp những thứ như mẫu nước suối đã được lấy và phân tích qua nhiều năm để có thể ước tính TDS dựa trên độ dẫn để xấp xỉ TDS khoảng 10% Đo độ dẫn điện Độ dẫn điện là một phép đo nhanh hơn nhiều để thực hiện. Hai tấm có khoảng cách đã biết giữa chúng có tiềm năng điện áp dụng cho chúng. Hiện tại có thể được đo. Hiện nay việc đo độ dẫn điện được sử dụng bằng máy đo EC đơn giản và nhanh hơn. Đơn vị dẫn điện SI là siemens trên mét. Các phép đo độ dẫn được sử dụng thường xuyên trong nhiều ứng dụng công nghiệp và môi trường như một cách nhanh chóng, rẻ tiền và đáng tin cậy để đo hàm lượng ion trong một giải pháp. Ví dụ, việc đo độ dẫn của sản phẩm là một cách điển hình để theo dõi và liên tục xu hướng hiệu suất của các hệ thống lọc nước. (Độ dẫn điện, nd) Thường gặp trong công nghiệp là đơn vị truyền thống μS / cm. Các giá trị trong S / cm thấp hơn các giá trị trong μS / m theo hệ số 100 (nghĩa là 1 μS / cm = 100 S / m). Đôi khi gặp phải là mho (đối ứng của ohm): 1 mho / m = 1 S / m. Trong lịch sử, mhos chống lại Siemens trong nhiều thập kỷ; những người kiểm tra ống chân không tốt, chẳng hạn, đã đưa ra kết quả đo độ dẫn điện trong micromhos. (Độ dẫn điện, nd) Mặc dù độ dẫn điện và TDS có liên quan chặt chẽ với nhau như chúng ta đã thấy chúng là các phép đo hoàn toàn khác nhau. Đối với nguyên tắc chung, nếu bạn đo vật liệu vô cơ hòa tan như muối, máy đo độ dẫn sẽ đưa ra giá trị gần đúng hợp lý của giá trị, nhưng nếu bạn đang cố đo TDS của một mẫu hữu cơ như nước ao, thì việc đọc sẽ không chính xác. Nếu bạn có nhu cầu may do do dan EC thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0978.455.263This post first appeared on How To Overcome The Cultural Nuisance For An App Product, please read the originial post: here

Share the post

Mối quan hệ giữ EC và TDS

×

Subscribe to How To Overcome The Cultural Nuisance For An App Product

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×