Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

CÁCH THỰC HIỆN MỘT PHÉP ĐOCÁCH THỰC HIỆN MỘT PHÉP ĐO

      5.1 Chọn thang đo

      5.2 Bắt đầu đo

            5.2.1 430/450 MVD

            5.2.2 432/452 MVD

      5.3 Đo kích thước đừng chéo


      5.4 Cách vận hành giá điều chỉnh vật kính tự động

            5.4.1 Giá điều chỉnh vật kính di chuyển qua trái

            5.4.2 Giá điều chỉnh vật kính di chuyển qua phải

      5.5 Giao diện RS-232

      5.6 Điểm chú ý

5 CÁCH THỰC HIỆN MỘT PHÉP ĐO


Chương này sẽ trình bày cách vận hành máy. Vì phép đo Knoop tương tự với phép đo Vickers, nên ta chỉ trình bày phép đo Vickers làm minh họa.

5.1 Chọn thang đo


Trước khi bạn bắt đầu

Kiểm tra những điều kiện sau:
-          Máy được đặt bằng phẳng
-          Điện thế cài đặt trên máy phù hợp với nguồn điện

Cách tiến hành

1.      Chọn “I” trên công tắc chính trên máy đo. Hệ thống sẽ cảnh báo và hiển thị logo công ty khoảng 3 giây như Hình 5.1, cho thấy hệ thống đang ở điều kiện làm việc thích hợp. Sau đó hệ thống hiện ra Main Menu.


Hình 5.1 Logo

2.      Chọn lực tải bằng cách xoay núm chọn lực. Hệ thống sẽ tự động nhận ra sự lựu chọn hiện tại và hiển thị nó trên Main Menu.

3.      Nếu cần bạn có thể thay đổi thời gian nghỉ bằng cách nhấn <DWELL>.

4.      Cài đặt thị kính về 0, xem MEASURING DIAGONAL (đo đường chéo) để biết thêm chi tiết.
-          Xoay ống nối thị kính cho đến khi bạn nhận được 2 đường trắc vi kế trong vùng nhìn thấy khá rõ ràng. Snow Joe / Sun Joe Electric Pressure Washer Reviews.

-          Xoay núm đo để 2 đường di chuyển gần nhau. Khe hở vật kính sẽ giảm dần. Khi hai đường ở trạng thái giới hạn không có khoảng trống, nhấn <ZERO>. Lúc này, giá trị D1, D2 trên màn hình là 0.

Chú ý:
Đối với 432SVD/452SVD, nếu hệ thống không hiển thị trên Main Menu sau khi xuất hiện Logo, thay vì vậy, nó hiển thị thông báo cảnh báo như Hình 5.2, bạn nên xoay giá điều chỉnh vật kính bằng tay đến vị trí làm việc và nhấn <OK> để xác nhận.This post first appeared on Máy Đo Độ Cứng, please read the originial post: here

Share the post

CÁCH THỰC HIỆN MỘT PHÉP ĐO

×

Subscribe to Máy Đo Độ Cứng

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×