Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Giao tiếp RS-2325.5 Giao tiếp RS-232


Máy có cổng kết nối RS-232 với 3 chức năng:

1.      Bạn có thể viết phiên bản phần mềm cuối cùng cho máy thông qua cổng này để nâng cấp máy của bạn.

2.      Bạn có thể sử dụng nó như là một giao tiếp cho hệ thống trắc vi CCD video (xem catalog ITW hoặc liên lạc địa lý của bạn để biết thêm về hệ thống này).

3.      Bạn có thể sử dụng nó như xuất dữ liệu cho máy in.

Thông số của cổng RS-232 được trình bày trong Bảng 5.1


Cài đặt tiêu chuẩn
Tốc độ truyền dữ liệu
9600 Baud
Bit bắt đầu
1
Bit dữ liệu
8
Bit dừng
1
Tương tự
No
Điều khiển chất lỏng
XON/XOFF
Bảng 5.1

Cổng RS-232 có 9 chốt kết nối với sự phân phối như sau:
·         Chốt 2: TxD
·         Chốt 3: RxD
·         Chốt 5: GND

      CẢNH BÁO!

      RS232 chỉ cho kỹ sư ITW và đại lý của nó!


Liên hệ: Bùi Anh Khoa
Email: [email protected] 
Tel: 0128.267.2482
Website: http://www.vnmachine.com/

The other types of pressure washer, may you need:
  • Most Popular 2700 PSI Pressure Washer
  • Top Rated 3000 PSI Pressure Washer
  • Buying Guide 3500 PSI Pressure Washer
  • Best Electric Pressure Washer Reviews 2015

Read more: http://www.pressurewasherguides.com/compare-price-2500-psi-Pressure-washer-reviews/#ixzz3VjcWG3HRThis post first appeared on Máy Đo Độ Cứng, please read the originial post: here

Share the post

Giao tiếp RS-232

×

Subscribe to Máy Đo Độ Cứng

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×