Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Testen van de Database Structuur

Het Testen van de Database structuur omvat de validatie van alle elementen in de datarepository die primair worden gebruikt voor de opslag van data en die niet rechtstreeks door de eindgebruikers mogen worden bewerkt. De validatie van de databaseserver is eveneens een belangrijk element bij dit soort testen.

Database schema controleren

Interface met databaseHet belangrijkste aspect van het testen van het database schema is om ervoor te zorgen dat de schema-indeling tussen de voorkant en de achterkant overeenkomen. We kunnen de database schema test dus zien als het mappen van de metadata en de datamodellen.

De belangrijkste ijkpunten voor het database schema

 1. Validatie van de verschillende database schema’s die aan de database zijn gekoppeld. Vaak is de definitie van de tabel niet compatibel met de definitie dat op de gebruikersinterface is toegepast.
 2. Niet gekoppelde of toegewezen tabellen en kolomen moeten geïnventariseerd worden. Hier moet een beslissing over worden genomen.
 3. Het is ook nodig om vast te stellen of de heterogene databases die aan de applicatie zijn gekoppeld consistent zijn met de applicatiemapping.

Als de ontwikkelaars bijvoorbeeld een tabelstructuur willen wijzigen of verwijderen, moet de tester vaststellen of alle opgeslagen triggers, procedures en programmamodules die deze tabel gebruiken, daarvoor zijn aangepast. Een ander voorbeeld is dat testers willen controleren of de schemawijzigingen tussen 2 databases met elkaar overeenstemmen. Dat is te doen met behulp van eenvoudige query’s.

Database tabellen en kolommen testen

Er zijn verschillende controles om de juistheid van de database tabellen en kolommen vast te stellen.

 1. Controleer of de velddefinities van de databasevelden aan de achterkant compatibel zijn met de kolomtoewijzingen aan de voorkant.
 2. Valideer de lengte en naamgevingsconventie van de databasevelden en kolommen zoals gespecificeerd in de requirements.
 3. Check op de aanwezigheid van ongebruikte / niet-toegewezen databasetabellen / kolommen.
 4. Controleer de compatibiliteit van de data types en veldlengtes.
 5. Test of de gebruiker in staat is om in de databasevelden de gewenste gegevens in te voeren zoals vereist in de functionele requirements.

Tabelsleutels en tabelindexen testen

Belangrijke controles voor sleutels en indexen:

 • Controleer of de vereiste Primairy key en Foreign key zijn gecreëerd op de vereiste tabellen.
 • Controleer of de verwijzingen naar de externe sleutels geldig zijn.
 • Controleer of het gegevenstype van de primaire sleutel en de bijbehorende externe sleutels hetzelfde zijn in de twee tabellen.
 • Controleer of de vereiste naamgevingsconventies zijn gevolgd voor alle sleutels en indexen.Controleer de grootte en lengte van de vereiste velden en indexen.
 • Of de nodige Geclusterde indexen en Niet-geclusterde indexen zijn gemaakt op de vereiste tabellen zoals gespecificeerd in de functionele requirements.

Stored procedures testen

Lijst met de belangrijkste zaken van stored procedures die gecheckt moeten worden:

 1. Controleer of het ontwikkelteam de requirements heeft overgenomen voor standaardconventies coderen en de uitzondering en foutafhandeling voor alle opgeslagen procedures voor alle modules van de te testen applicatie.
 2. Controleer het ontwikkelingsteam alle voorwaarden / lussen heeft getest door de vereiste invoergegevens toe te passen op de applicatie.
 3. Controleer of het ontwikkelteam de TRIM-bewerkingen correct heeft toegepast bij het ophalen van de gegevens uit de vereiste tabellen van de database.
 4. Test of de handmatige uitvoering van de stored procedure de eindgebruiker het gewenste resultaat oplevert.
 5. Test of de handmatige uitvoering van de stored procedure de tabelvelden bijwerkt zoals de te testen applicatie verwacht.
 6. Check of de uitvoering van de stored procedures het impliciet inschakelen van de vereiste triggers ondersteund.
 7. Check op de aanwezigheid van ongebruikte stored procedures.
 8. Check op de ‘Allow Null’-voorwaarde die op een veld kan worden uitgevoerd.
 9. Check of alle stored procedures en functies met succes worden uitgevoerd terwijl de te testen database leeg is.
 10. Valideer de algehele integratie van de stored procedures volgens de requirements van de te testen applicatie.

Database trigger testen

 1. Controleer of de vereiste codeerconventies zijn gevolgd tijdens het programmeren van de database triggers.
 2. Controleer of de triggers die voor de verschillende transacties worden uitgevoerd, aan de requirements voldoen.
 3. Controleer of de trigger de data op de juiste manier heeft geupdate.
 4. Valideer de juistheid van de update / invoegen / verwijderen functionaliteit van de database trigger in relatie tot de te testen applicatie.

Database server validatie

 1. Controleer de configuraties van de databaseserver zoals gespecificeerd in de infrastucturele requirements.
 2. Controleer de autorisatie van de gebruikers om alleen op die niveaus acties uit te kunnen voeren die voor de applicatie nodig zijn.
 3. Controleer of de databaseserver theoretisch in staat is om tegemoet te komen aan het maximaal toegestane aantal gebruikerstransacties zoals gespecificeerd in de requirements. De performance test moet uitwijzen of daadwerkelijk aan deze eisen kan worden voldaan.

LinkedIn GroupDiscusseer mee op LinkedIn.

Boeken over dit onderwerp

DYA – Infrastructuur

Auteur: Daniël Jumelet
De IT-industrie doet er alles aan om complexiteit voor gebruikers af te schermen. IT wordt meer en meer een nutsvoorziening. Maar achter het stopcontact moet er heel wat ingeregeld worden om ervoor te zorgen dat die nutsvoorziening ook dat doet wat gebruikers ervan verwachten. Dit vergt het uiterste van de IT-manager. Aan de ene kant nemen de eisen ten aanzien van beschikbaarheid en schaalbaarheid alsmaar toe, terwijl aan de andere kant de grote IT-leveranciers in duizelingwekkend tempo nieuwe hard- en software op de markt brengen. De grote uitdaging voor een organisatie is dan ook de IT-infrastructuur mee te laten evolueren met zowel de behoeften van de organisatie alsook de nieuwe technologische mogelijkheden.
Europrijs: 54,95
Bestellen

Tmap Infrastructuur

Auteur: Conrad Horsten
De ICT-infrastructuur is het fundament voor alle ICT-voorzieningen en de juiste kwaliteit van onze ICT-infrastructuur is daarom belangrijk.
Europrijs: 9,99
Bestellen-- Printbare PDF-versie --


Gerelateerde artikelen

 • Database performance testing12 januari 2018 Database performance testing
 • Functioneel database testing10 januari 2018 Functioneel database testing
 • Database testen8 januari 2018 Database testen
 • Wat is handmatig testen?11 oktober 2017 Wat is handmatig testen?
 • Rapport - verslag11 september 2017 7 Software Test Principes
 • 100 procent pasted26 augustus 2017 Het statisch testen van requirements
 • Organisatie rond datamodellen17 januari 2011 Organisatie rond datamodellen
 • Het acceptatietestrapport3 januari 2011 Het acceptatietestrapport
 • Wat is een database?26 november 2017 Wat is een database?


This post first appeared on ITpedia, The IT Knowlegde Source, please read the originial post: here

Share the post

Testen van de Database Structuur

×

Subscribe to Itpedia, The It Knowlegde Source

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×