Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Spirituality Blogs  >  Religion Blogs  >  Tunay na Iglesia ng DIOS kay Cristo Jesus religion Blog  > 

2016-03-19 18:53
Ang Sugo ng DIOSIglesiaPaskoAng DIOS ay iisaAng dugo ay hindi dapat kaininAng paghahandog at pagaabuloyAng Kulungan (The Fold)Ang Paglalakbay (The Pilgrimage)Ang ibang manghahasikAng pamamar… Read More
2016-03-19 18:53
Ang buhay ng tao mga kapatid ay hindi para kumain, manamit, magsaya, matulog at paggising ay muling iikot ang buhay sa gayong pangyayari. Ang ganitong pagikot ng buhay, ang pinaghahandaan n… Read More
2016-03-19 18:53
Ang ating buhay dito sa sanlibutan ay isang pag-aaral na walang katapusan. Ito ay nagsisimula sa paghahanda ng pagunawa, at kung maibigay na sa iyo ng DIOS ang pagka-unawa, iyon na ang pasim… Read More
2016-03-19 18:53
Simbulo ng tibay at kalakasan, ng dupok at ng kahinaan. Ginamit rin ang buhanging simbulo ng kalipunang hindi mabibilang, ginamit ng PANGINOON ang salitang Bato at Buhangin upang mailagay do… Read More
2006-06-25 15:08
Mga kapatid, ang ating aralin ay pabalik-balik lamang upang tayo ay pagpaalalahanan lamang ng PANGINOON, Ipaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin, at kung ano ang ating kalagayan. A… Read More
2006-06-18 15:42
Mga Kapatid, Ang pagbibigay halaga sa lahat ng mga bagay sa ating paligid at sa ating buhay ay may kanikaniyang pagpapahalaga, sapagkat sa isang bagay lamang na nasa ating kamay ay may ibat… Read More
2006-06-15 07:20
Mga kapatid, ang turo ay paksang ibinigay na sa atin ng DIOS, Ngayon naman mga kapatid ang nais na ipaalam sa atin ng PANGINOON ay ang PAG-AARAL at PAGHAHANDA, Ano ba ang ibig sabihin ng Pa… Read More
2006-06-15 07:04
Mga kapatid, kapag naririnig ninyo na ang katagang kulungan, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Siguro ang iisipin ninyo ay bilangguan o piitan na kaya inilalagay ang tao rito ay para mapa… Read More
2006-06-15 06:38
Ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa kaniyang sarili. Hindi siya nabubuhay dahil gusto niyang mabuhay, at hindi nabubuhay ang tao upang magawa niya ang kaniyang gusto at tanggihan niya ang ka… Read More
2006-06-15 06:36
Ano ba ang Turo? Ang turo ay nagbibigay ng unawa, kaalaman, at karunungan. Ang turo ay nagpapakilala sa tao ng lahat ng mga bagay, nag aalis ng kamangmangan, nagpapakilala ng katuwiran, n… Read More

Share the post

Tunay na Iglesia ng DIOS kay Cristo Jesus

×

Subscribe to Tunay Na Iglesia Ng Dios Kay Cristo Jesus

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×