Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Puterea alchimică a acceptării Iubirea de oameni

Postat Maria
În interacţiunea cu oamenii mai puţin conştienţi, aminteşte-ţi că fiecare fiinţă umană trebuie să-şi găsească şi să Urmeze Propria Cale a trezirii, înspre
deplina conştienţă!
S-ar putea să fii una dintre fiinţele care cuprind cu mintea, adevărata natură a realităţii, pătrunzând şi acceptând faptul că provenim, cu toţii, din aceeaşi sursă; că suntem cu toţii, în esenţă, Una; şi că suntem aici, pe Terra, pentru a ne iubi şi a ne purta de grijă, unul celuilalt. A înţelege acest profund adevăr, înseamnă a te fi trezit la natura autentică a Sinelui; ceea ce este o binecuvântare. Totuşi, oamenii care, pur şi simplu, "nu pricep" toate acestea, par să fie pretutindeni şi, adeseori, chiar în poziţii de putere. A-i urmări comportându-se iresponsabil, îţi poate induce o stare de frustrare şi de durere. Întâlnim, cu toţii, indivizi de acest fel, cu aceste tendinţe, în propriile familii, la serviciu, precum şi în toate sferele vieţii publice. În ceea ce ne priveşte, noi ne surprindem, uneori, cultivând o atitudine de intoleranţă faţă de aceşti oameni, dorindu-ne să nu interacţionăm cu ei, chiar dacă ştim că separarea dintre fiinţele umane nu este decât o iluzie.
Uneori, ne este de ajutor să ne gândim la noi toţi, ca fiind părţi diferite ale unuia şi aceluiaşi psihic. După cum înlăuntrul propriei inimi şi minţi, se regăsesc zone umbroase, ce au nevoie de vindecare, tot astfel, inima şi mintea lumii are propriile-i zone întunecate. Sănătatea întregului organism depinde de sănătatea relativă a indivizilor care îl constituie. Noi intensificăm armonia, atunci când stăm în Lumină şi nu îngăduim să fie înnegurată de judecată, mânie şi temeri, cu privire la cei care se comportă inconştient. În acest scop, ar fi bine să nu ne concentrăm asupra însuşirilor negative şi punctelor slabe ale indivizilor; ci să ne axăm asupra modului în care amplificarea propriei străluciri va atrage explozia de lumină a imaginii generale.
Atunci când ai de-a face cu oameni mai puţin conştienţi, îţi este de ajutor să-ţi reaminteşti că fiecare fiinţă umană trebuie să-şi găsească şi să urmeze propria cale înspre conştienţa deplină; şi că experienţele trăite constituie părţi constitutive ale procesului trezirii. Învăluirea acestor oameni în strălucirea propriei tale energii, poate fi calea ideală de a le aprinde candela sufletului. În acelaşi timp, exemplul lor ne poate inspira să scrutăm înlăuntrul nostru şi să revărsăm lumină asupra propriilor tărâmuri psihice neexplorate, neconştientizate; şi să prefacem zonele umbroase în strălucire, prin puterea alchimică a Iubirii; jertfind, cu smerenie, imboldul de a judeca, pe altarul cunoaşterii de Sine
 Madisyn TaylorThis post first appeared on LUMINA EULUI INTERIOR, please read the originial post: here

Share the post

Puterea alchimică a acceptării Iubirea de oameni

×

Subscribe to Lumina Eului Interior

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×