Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Panalangin Para Sa Pagbuksan Ang Mga Banal Na Bayan Na Iyong Ipinaghanda at Maging Tahanan Sa Araw Na Itinakda ng Pagliligtas

SA NGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.... AMEN....

Opo, aking Panginoon, aking Diyos, aking Hari, at aking Ama ng Awa. Ang banal na sugat sa iyong tagiliran na nagpabukal sa iyong misteryosong dugo at tubig na tumulo at dumaloy sa mga lansangan ng iyong Banal na Bayan na nagbigay ng seguridad at pananggalang sa amin, sa tulong at gabay ni Maria na may scepter. Ako na iyong lingkod at alagad ay sumunod sa iyong Banal na Pagliligtas noong panahon ng iyong pagpapakasakit kasama ang alagang aso ni San Roque. Sa gabay ng iyong liwanag, aking natanaw ang iyong plano. Sinabi mo sa akin na sa simula sa Banal na Pintuan ng bahay ng iyong sambayanan at lipi ni Israel at Juda na sina Ginang Juana Jamilano Portes at Ginoong Valentin Tinamisan Portes kasama ang kanilang mga anak na sina Ginoong Miguel Jamilano Portes, Ginang Lilia Jamilano Portes Y Maquirang, Ginoong Edgardo Jamilano Portes at Binibining Milagros Jamilano Portes sa Claro M. Recto Street, Sitio Caltex, Brgy. Castillo, Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon sa Pilipinas ang iyong sariwang dugo at tubig ay magbububo at kakaladkarin ang iyong Banal na Katawan hanggang sa Patio ng Iyong Templo sa simbahan ni Santa Katalina ng Alejandria VM, Diocese ng Lucena, Decuria at Apostol ni San Mateo kasama sina San Mark at San Santiago, Baranggay ni Santa Katalina, Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon sa CALABARZON sa Pilipinas. 

Ang iyong pagpapakasakit sa araw na ito ang nagbigay sa amin ng seguridad, proteksyon, pananggalang at kaligtasan sa nakatakdang digmaang Espiritual. Iyong pinaala-ala sa akin ang iyong ginawang pagliligtas sa iyong piniling sambayanan at lipi noong panahon ni Moises at ang iyong lingkod na si Aaron ay nasa pangangalaga ng kanyang kapatid na si Ramases sa Kaharian ng Egipto. Iyong sinabi, O Diyos Amang si YHWH sa iyong tapat na lingkod at alagad na si Moises ang paparating na kaparusahan mula sa Kaharian ni Kamatayan na si Hades, ang mga anak na panganay na babae o lalaki, bata o matanda, mahirap o alipin, maharlika o mayaman at maging mga hayop 
ng Kaharian ng Egipto ay mamamatay. Dahil sa Iyong mahabaging puso at awa, aking Panginoon, aking Diyos, aking Hari at aking Ama, ang sambahayanan at lipi ng Israel at Juda ay Iyong ililigtas sa pamamagitan ng dugo at tubig na nagmula sa turo, baka, lamb o kambing na ipininta sa mga pader at pintuan ng kanilang bahay. Maraming salamat aming Diyos Ama at Maria na may scepter na kami ay hindi ninyo nalimot na ibilang sa Inyong Plano ng Kaligtasan.


LETANIA UPANG PAGBUKSAN ANG MGA BANAL NA BAYAN NA IYONG IPINAGHANDA AT MAGING TAHANAN SA ARAW NA ITINAKDA NG PAGLILIGTAS....

* O Panginoong Jesukristo kami ay Iyong patuluyin sa Banal na Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon sa Pilipinas mula sa Patio ng Templo ng simbahan ni Santa Katalina ng Alenjandria VM. upang pansamantalang manirahan hanggang sa matapos ang ideniklarang digmaang Espiritual. Nawa'y ang inyong sambayanan at lipi kami ay patuluyin. Ganoon din ang aming sambayanan at lipi na nasa ibang bayan naninirahan o dahil sa kanilang trabaho....

- Kami ay Inyong Kaawaan....

* Aming Inang si Maria na may scepter, na mapagpala sa mga tumatalima sa Banal na Kautusan. Kami ay iyong turuan kung ano ang aming gagawin. Handa po kaming sumunod sa Plano ng Kaligtasan....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria na may Banal na Aklat ng Buhay, nawa'y kami na inyong sambahayanan at lipi ay nasa listahan upang papasukin sa Patio ng Templo ng simbahan ni Santa Katalina ng Alenjandria VM, sa Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon, sa Pilipinas....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria Immaculada Conception kasama ng inyong lingkod at alagad, kami ay inyong gabayan sa landas at daan patungo kay Jesukristo....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria Fatima at Maria Lourdes kasama ng inyong lingkod at alagad, kami ay inyong ipaglaban sa masasama....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria Dolores at Maria Manaoag kasama ng iyong lingkod at alagad maawain sa kanyang mga anak na nagpapakumbaba....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Maria Dolorosa at Santa Rapunsel kasama ng inyong lingkod at alagad, Banal na Makapangyarihang Orasan ng Panahon, inyong ipakita sa amin kung ano ang mga magaganap sa hinaharap at sa digmaang Espiritual upang kami ay makapaghanda at makapagligtas ng inyong at aming sambahayanan at lipi ganoon rin ng inyong kaharian at pamayanan....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Santa Katalina ng Alejandria at iyong mahiwagang kagamitan na gulong kasama ng inyong lingkod at alagad, ganoon din ang inyong sambahayanan at lipi kami ay inyo ring kapamilya, salubungin ng may ngiti at may katalinuhan. Kami ay inyong bigyan ng lugar sa Banal na Bayan at sa Patio ng Templo ng iyong simbahan....

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria Perpetual Help kasama ng inyong lingkod at alagad, kami ay inyong pagalingin at hilumin ang mga nasugatan sa aming paglalakbay at pakikipaglaban papunta sa Banal na Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon sa Pilipinas....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Santa Maria Veronica, Misael, Ananias at Azarias kasama ng iyong lingkod at alagad, maawain sa mga bata tulad ng tatlong mukha ni Jesukristo sa inyong makapangyarihang panyo, kami ay inyong kalingahin at alagaan sa inyong piling sa Banal na Bayan.

-Kami ay inyong kaawaan....


* Maria Juana kasama ng inyong lingkod at alagad kami ay inyong tahian ng kasuotan upang ibsan ang aming kahubaran tulad nina Aloha at Alohita dahil sa aming kasalanan, kataksilan at kasamaan. Patawarin mo kami. Gayundin naman pinasasalamatan namin ang kabutihang-loob ng Samaritan na tumulong na hanapan ng maiisuot na kasuotan at hilumin ang mga sugat ng abang manlalakbay. Subalit kami ay iyong patawarin minsan sa sobrang pag-kaawa at katangahan na ibinigay namin ang lahat ng aming suot na kasuotan, na walang kaabog-abog kung itong aking tinutulungan ay talagang nangangailangan. Patawarin mo kami, na hindi nasagi sa aming isip ang itinuro ni Jesukristo, habang naglalakbay papunta sa Banal na Bayan....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Maria Aurora at Maria Jessica kasama ng inyong lingkod at alagad, maraming salamat sa mahabangin mong puso na tumutulong na hanapin ang mga nagdulot ng hinagpis sa kanyang Mahal na Ina na si Ginang Felicita "Felicity" "Felicia" "Cita" Ravasio at amang si Ginoong Carlo Gervacio Ravasio ganoon din sa ating Panginoon, ating Diyos, ating Hari at Ama ng Lahat ng Sangkatauhan na humihingi ng katarungan para sa sinapit ng kanyang anak na si Santa Maria Eugenia Elisabetta Ravasio sa paglapastangan sa Mensahe ng Kaligtasan at sa pagsabotahe sa kanyang pagkatao, sa kanyang kabanal-banalan na pangalan.

-Kami ay inyong kaawaan....


* Aming Panginoon, aming Diyos, aming Hari at aming Ama ng Awa, hinihiling ko po sa inyo, gamit ang mga kapangyarihan ng mahalagang elementong bato na lagyan po ninyo ng mga pananggalang at seguridad ang inyong mamamayan, mga Banal na Bayan na inyong pinili at inyong Kaharian laban sa inyong mga kaaway at nagtatangkang agawin sa inyo ang iyong trono....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Santo Papa Leo XIII at Archangel Michael kasama ang buong hukbo ng Angel, lingkod at alagad na mga Santo Papa simula kay San Pedro Apostol hanggang kay Santo Papa Juan Pablo II, ang kanilang katapatan at paninindigan sa katotohanan, pagbibigay ng pagkakataon na ayusin ang pagkakamali at masusing pagsisiyasat kung ano tama....

-Kami ay inyong kaawaan....


* San Raphael, San Gabriel, San Miguel, San Uriel, San Ariel, San Vincent Ferrer, San Jegudiel, San Itiel, San Moroni, San Rhohan, San Rhoan at marami pang iba kasama ang inyong buong hukbo upang panatilihin at magdala ng mensahe tungkol sa kaligtasan, kapayapaan, katarungan, kabutihan, kalasag, kalusugan, kaunlaran at kalayaan ng aming at inyong kaharian at pamayanang kinabibilangan....

-Kami ay inyong kaawaan....


* San Urchiel, San Benito at Santo Nino ang bata kasama ang inyong lingkod at alagad sa pagpapagaling at buksan ang mata upang makakita, buksan ang tainga upang makarinig, buksan ang boses upang makapagsalita....

-Kami ay inyong kaawaan....

 * Maria Penafrancia kasama ang inyong lingkod at alagad, tapat na kaibigan ng mga kabataan, salamat sa inyong mapamahal at mapag-aruga sa mga bata at hindi mo kami pinabayaan. Aming proyekto at kaunlaran ganoon din ang pagtatayo ng charity foundation para sa paglinang ng mga kakayahan at abilidad ng ating kabataan tulad ng physical fitness at self-defense, social interaction and well-being, good moral character and attitude, spiritual activity and mission task, talent discovery, financial and generating-income support, community services and disaster preparation atbp. Ganoon din kay Santa Maria Judy Ann, sa kanyang asawa at sa kanyang tapat na Ama, sa kanyang dalisay, totoo, tunay at walang hanggang pangako sa kanyang anak kasama ang mga kabataan na kanilang iniligtas at inilagaan na saan man sila mapunta, ano mang panahon, gaano mang kalayo, ano man ang kanilang pagkatao at sino man sa kanila ang may kakayahang tumulong sa isat-isa....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Maria at Jose kasama ang inyong anak na si Jesukristo ganoon din kina Maria at Soledad kasama ang inyong anak na si Eduard Silvallana Forca Jamilano Portes ituro at patuluyin mo kami sa banal at makapangyarihang fountain of mercy at fountain of life upang ang aming sambahayanan at lipi na naging medalyon, singsing, gintong pera o denaryo, estatwa, pinapangit ang hitsura at aming mga mata na binulag ng kanilang liwanag, ganoon rin ng tainga at boses, pinatay na aming kasamahan dahil sa aming kalabisan, pagkamkam ng kagamitan na hindi amin, paglapastangan sa mga nilalang na makapangyarihan atbp. Tulad ng bilin inyo sa amin tuwing kami ay maglalakbay tanging kabutihan o tunay pagmamahal, pagkalinga sa aming kapwa ang gawin namin sa bawat makakasalamuha namin bukod doon ang tunay na katalinuhan, tiwala sa isat-isa at pananampalataya sa Tipan ng Diyos. Kami ay inyong patawarin sapagkat hindi namin nagampanan....

-Kami ay inyong kaawaan....

 * Santa Maria Regina di Coeli at Maria Angela na kanyang anak, kasama ang inyong lingkod at alagad tulad nina Musica at Lyrae. Kami ay aliwin sa aming pagdadalamhati at kalungkutan dulot ng pagdurusa sa kasalanan, kahirapan sa buhay, pagdaing sa kalapastanganan, kapighatian sa sakit at karamdaman, ganoon din ang kamatayan ng aming kapamilya at kaibigan. Sa malamyos at malamig na boses na kasaliw ng alpha, plauta at lira na nagdulot sa amin ng kaligayahan. Sa galing mo sa pag-arte ng entablado kami ay naligtas sa panganib. Ganoon din sa aming puso na nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob na harapin namin ang aming takot na labanan ang kasamaan, kataksilan at kasalanan....

-Kami ay inyong kaawaan....

* San Mateo, San Marco, San Santiago, San Andres, San Pablo, San Bartolome, San Judas Tadeo, San Juan, San Tomas, San Felipe, San Simon, San Pedro at mga kasama na lingkod at alagad ganoon rin ang mga tapat na banal na santo at santa, ituro mo po sana sa amin ang mga banal na bayan na inyong inihanda para sa amin upang tirahan at sa araw ng pagliligtas tulad ng:

Pyramid ng Ehipto.
-Kami ay inyong papasukin. 

Temple Mount ng Israel at Juda.
-Kami ay inyong papasukin.

Great Wall of China at sa mga templo ng Hinduism, Budism, Janism atbp.
-Kami ay inyong papasukin.

Templo ng Mecca at mga Mosque sa buong mundo.
-Kami ay inyong papasukin.

India, Pakistan sa mga templo na tinirahan ni Propetang Elias o "Propetang Kalbo" at Monghang si Mahatma Gadhi ganoon din sa mga templo ng Hinduism, Budism at Janism.
-Kami ay inyong papasukin.

St. Peterburgs ng Vatican City sa Italy.
-Kami ay inyong papasukin.

Stonehence, Big Ben, mga palasyo at kastilyo ng United Kingdom.
-Kami ay inyong papasukin.

 Eifel Tower sa Paris, France.
-Kami ay inyong papasukin.


Sa mga templo ng Hinduism, Budism at Janism sa Unity Korea.
-Kami ay inyong papasukin.

Ang paghahanda para sa banal na bayan ang lugar ng lupain nina Saint Francisco, Saint Jacinta at Saint Lucia sa Cova de Lria sa Fatima, Purtogal. Ang pagbububo o pagpintura ng inyong Banal at Misteryosong Dugo at Tubig.
-Kami ay inyong papasukin.

Ang paghahanda ng Banal na Bayan ang lugar na Monasteryo na pinasukan ni Saint Helen Faustina Kowalska sa Cracow, Poland. Ang pagbububo at pagpintura ng inyong Banal at Misteryosong Dugo at Tubig.
-Kami ay inyong papasukin.

Municipality ng Metro Manila.
-Kami ay inyong papasukin.

Ang lupain na sakop ng ABS-CBN Kapamilya Network sa Quezon City sa Pilipinas.
-Kami ng inyong papasukin.

Ang Malakanyang Palace ng Pilipinas.
-Kami ng inyong papasukin.

Tower of Pisa sa Italy.
-Kami ay inyong papasukin.

Ang White House sa Washington D.C. at Time Square ng New York City ng United States of America.
-Kami ay inyong papasukin.

Mga templo nina Zeus at Hera, ganoon din sa 3 niyang kapatid, palasyo at kastilyo sa Greece.
-Kami ay inyong papasukin.

Templo ng Diyos ng Kabundukan at Kapatagan ng bansang Syria at Lebanon.
-Kami ay inyong papasukin.

Palasyo at Kastilyo ng Moscow at Kremlin ng Russia.
-Kami ay inyong papasukin.

Sakae Town at mga ancient templo, shrines at kastilyo ng Japan.
-Kami ay inyong papasukin.

Templo ng Mayan sa Mexico.
-Kami ng inyong papasukin.

at marami pang iba....
-Kami ay inyong kaawaan....


* Mahiwaga at Banal na Salamin ng katotohanan, pagkatao at tunay na kalooban, iyong ipakita at sabihin ang kanilang tunay na pagkatao, kung sila ay may katapatan at mapagkakatiwalaan, ang kalinisan at tunay nilang hangarin sa pagpunta sa mga Banal na Bayan....

-Kami ay inyong kaawaan....

* Mga hukom at matatanda ng Banal na Bayan, nawa'y inyong pairalin ang katarungan upang mapanatili ang karapatan, kaligtasan, seguridad at kalasag na pananggalan higit sa lahat ang kapayapaan....

-Kami ay inyong kaawaan....

SA NGALAN NG AMA, NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.... AMEN....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salamat sa wakas bumaba mula sa Kataas-taasan ang Hatol ng Katarungan at Tribunal of Mercy sa mga gumawa ng kalapastanganan, mga kasamaan, mga kataksilan at kasalanan sa mga kapamilya at kaibigan nina Ginang Juana Jamilano Portes at Ginoong Valentin Portes, Ginoong Atilano Forca at Ginang Cresencia Silvallana na nakatira sa lupain ng Banal na Pintuan sa Brgy. Castillo hanggang sa Patio ng Templo ng simbahan ng Santa Katalina ng Alejandria VM. sa Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon sa Pilipinas na pinamamahayanan ng mga maharlika, na sambayanan at lipi nina Israel at Juda, ng India at Pakistan, ng Brunei Durasalam, ng USA, ng Portugal, ng Mexico, ng China, ng Japan, ng mga bansang kasali sa UNITED NATION. Ang matandang lunsod ng LAODESIA. Sa iyong pagkamatay, mas-gugustuhing mo pang mamatay o tawagin at hanapin ang KAHARIAN NI KAMATAYAN HADES subalit hindi mo matatagpuan, ni sasaraduhan at hindi ka papakinggan, iyong haharapin ang anong pahirap sa KULUNGAN NG APOY NG INFERNO. Tulad din ng pagpapahirap mo.

Kasama ang deklarasyon ng digmaang ESPIRITUAL mula sa iba't-ibang panig ng 600 na kaharian at pamayanan, kasama ng mga hari at reyna, ministro at pangulo ng mga bansa sa buong daigdig. Mga daanan at pintuan mula sa Kaharian ng Katubigan, Kaharian ng Kalupaan, Kaharian ng Liwanag at Apoy, Kaharian ng Kalangitan, Kaharian ng Espiritu ganoon din ng Kaharian ng Hades Underworld inyong buksan. Padaanin ang mga kasandaluhan, tauhan, lingkod at alagad, ganoon din kanilang mga sambayanan at lipi. Ihanda ang inyong mga sandata at kagamitan tulad ng espada, spear, arrow and bow, scepter at staff, mga karit, hammer at palakol, ganoon din ang mga aklat ng karunungan at mga elemental precious stone, palakasin din ang inyong spirit light energy, ang self-defense at martial arts upang ipagtanggol ang kanilang kapamilya, sambayanan, lipi ganoon din kanilang kaibigan. Kailangan ng putulin ang kanilang mga kalapastanganan, kasamaan, mga kataksilan at mga kasalanan.

Mga grupo ng mga Maria at Mary kayo ay maghanda sa pakikipaglaban. Kunin ninyo sa habilinan at tabihan ng inyong holy rosary chain with cross blade. Muli ninyong sanayin ang iyong mga sarili gamit ang inyong mga kagamitan. Mga sambayanan at lipi pumunta kayo sa mga BANAL NA BAYAN na KANYANG INIHANDA na may MISTERYOSONG DUGO AT TUBIG kanilang PALATANDAAN upang hindi kayo papatayin:

* PYRAMID NG EGYPTIAN sa dating lugar kung saan may security at protection noong panahon ni MOISES.
* Ganoon din sa TEMPLE MOUNT SA ISRAEL AT JUDA.
* Sa INDIA AT PAKISTAN CONTINENTAL sa mga TEMPLO na tinarahan ni PROPETANG ELIAS at ng TEMPLO NG HINDUISM, BUDHISM AT JANISM.
* PILIPINAS sa Bayan ng Pagbilao, Probinsya ng Quezon.

Ipaala-ala ninyo sa inyong mamamayan ang kaligtasan na naganap noong panahon nina MOISES sa EGYPTIAN upang hindi kayo madamay. Sa aming mga kapatid na sambayanan at lipi ni ISMAEL AT LABAN na ngayon ay mas-kilala bilang mga MOSLEM dahil inyong katapatan sa Mensahe at Kautusan ng Kaligtasan.

Napanatili ninyo ang inyong katapatan. Kayo ay pansamantalang manininirahan sa mga BANAL NA TEMPLO NG MECCA at sa mga BANAL NA MOSQUE hanggang ang DIGMAANG ESPIRITUAL ay matapos. Ganoon rin sa mga mamamayan ng COVA DA LRIA, FATIMA PORTUGAL at sa MONASTERYO NI SAINT MARIA HELEN FAUSTINA KOWALSKA na tinuluyan sa POLAND, panahon na para gawin ninyo ang tamang paraan at instruction na iniutos ng ating Ama, ating Diyos, ating Panginoon at ating Hari ang PAGBUBUBO O PAGPINTURA NG DUGO AT TUBIG ayon sa utos kay MOISES noong nasa EGYPTIAN pa ang mga ISRAEL AT JUDA at ni MARIA na may scepter kay EDUARD SILVALLANA FORCA JAMILANO PORTES.... Kasama ang GREAT WALL OF CHINA dahil napanatili ninyo ang MENSAHE NG KALIGTASAN hanggang sa pagtuturo ng self-defense ang martial arts sa mga elementary hanggang college pagkatapos maglilingkod muna ng 2 taon sa POLICE MILITARY SECRET AGENT tulad ng UNITY KOREA remember KIM JUNG UN bilang tunay na ISRAEL AT JUDA....

Edit or delete this


This post first appeared on Saint Maria Eugenia Elisabetta Ravasio And Team Of The League Of Good Forces, please read the originial post: here

Share the post

Panalangin Para Sa Pagbuksan Ang Mga Banal Na Bayan Na Iyong Ipinaghanda at Maging Tahanan Sa Araw Na Itinakda ng Pagliligtas

×

Subscribe to Saint Maria Eugenia Elisabetta Ravasio And Team Of The League Of Good Forces

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×