Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

תפילה לכל משאלה

תפילה לכל משאלה, תחילה נתחיל את התפילה בפרקי תהילים:

תפילה לכל משאלה
תפילה לכל משאלה

“אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש
שבתי בבית יהוה כל ימי חיי
לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו.
כי יצפנני בסכה ביום רעה,
יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני”.
“אתה סתר לי /* צריך להפסיק מעט – מצר תצרני
רני פלט תסובבני סלה.
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און.
כי יצפנני בסכו, ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו,
בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן”.

תפילה לכל משאלה

אדון יחיד מלא רחמים, מלכי ואלהי אליך אתפלל.
שמע תפילתי, וקבל קול פגיעתי, והרצה לי בתחינתי אם מצאתי חן בעיניך המלך וכשר הדבר לפניך,
הכל בזכות וכח הצדיקים האמתיים, עשה למענם ומלא את שאלתי ועשה את בקשתי
(ויבקש פה כל אחד במילים ובשפה שלו – תפילה לכל משאלה_________),
והיה עמי ועזרני מעתה, שאזכה מעתה לסור מרע לגמרי באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד.
ושמח את נפשי בכל עת, ואזכה להתחזק בעז וחדוה תמיד,
ולשמח את עצמי בכל מיני שמחה שבעולם ואפילו במלי דשטותא,
באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, ואזכה לאמונה שלימה בך ולבטחון שתמלא משאלותי ברחמים לברכה ולטובה
באופן שיועיל לי לעבודתך וליראתך, ולא לרע !
ברוך אתה – שומע תפילה.

© כל הזכויות בעריכת התפילה –
לרבני ישיבת ברסלב מאיר ירושלים 050-4161022

לקט תפילות שגולשים אהבו והמליצו:

תפילה לישועה

תפילת הודיה לבורא עולם

תפילה להצלחה

The post תפילה לכל משאלה appeared first on ברסלב מאיר - יהדות בטעם טוב ושמחת ברסלב.This post first appeared on ברסלב, please read the originial post: here

Share the post

תפילה לכל משאלה

×

Subscribe to ברסלב

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×