Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Upoznajte svoja prava: Koje poslove po zakonu sme da obavlja trudnica, a koje ne?

Za početak smo pitali Jasminu, koja su prava trudnica kada je u pitanju isplata od strane firme?

– Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa Rada Radi nege deteta i odsustva sa rada radi Posebne Nege Deteta, ostvaruju majke zaposlene kod poslodavca, odnosno majke koje obavljaju samostalnu delatnost – kaže Jasmina.

Zahtev se podnosi opštinskoj – gradskoj službi dečje zaštite prema sedištu poslodavca.

– Naknada zarade iznosi 100 odsto osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva uvećane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa zakonom.  Najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici, za svu decu, bez obzira da li se radi o periodu porodiljskog odsustva, odsustva sa rada Radi Nege Deteta ili odsustva sa rada Radi Posebne Nege deteta, a nevezano za red rođenja deteta, uz uslov da je podnosilac zahteva neposredno pre korišćenja ovog prava bio više od šest meseci u neprekidnom radnom odnosu, odnosno obavljao samostalnu delatnost – objašnjava Jasmina.

Jasmina D. Đokić

Jasmina Đokić, Foto: Vladimir Tatarević

Dešavalo se i da trudnice poslodavci uslovljavaju na bilo koji način. Koja su tada njena prava? Članovima 89. i 90. Zakona o radu, zakonodavac je zaštitio trudnu ženu kao i majke, tako što je propisao:

Član 89. – Zaposlena žena za vreme trudnoće ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama. Poslodavac je dužan da zaposlenoj obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, da je uputi na plaćeno odsustvo.

Član 90. – Zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa.

– Zaposlena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara u skladu sa zakonom, o čemu je dužna da blagovremeno obavesti poslodavca. I na kraju zaposlena može prijaviti poslodavca inspekciji rada u svom mestu rada, ukoliko su njena prava ugrožena – zaključuje Jasmina.

Ovaj tekst nastao je kao podrška svim trudnicama. Udruženje žena “Naša Aska” zajedno sa pevačicom Milicom Nikolić Lavom učestvuje u kampanji za trudnice i bebe, kako bismo podigli svest o pravima trudnica i budućih mama.

Njena nova pesma “Sada me ljubi” ima za cilj podršku trudnicama i svim budućim mamama kroz pravilno i dostupno informisanje. To je jedna u nizu aktivnosti koje Udruženje žena “Naša Aska” organizuje kako bi podiglo svest u društvu o trudnicama i budućim mamama. Stručne savete za trudnice daju nam ginekolog Mima Fazlagić i advokat Jasmina Djokić.This post first appeared on Aska - Kad Portal Postane Najbolja Drugarica, please read the originial post: here

Share the post

Upoznajte svoja prava: Koje poslove po zakonu sme da obavlja trudnica, a koje ne?

×

Subscribe to Aska - Kad Portal Postane Najbolja Drugarica

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×