Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

6-8 kwietnia: Konferencja naukowa „Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego”


Burmistrz Miasta Oleśnicy Michał Kołaciński i Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr. hab. Rościsław Żerelik zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 6-8 kwietnia 2017 roku w Zamku Książąt Oleśnickich nt.:

"Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego".


Program konferencji:

Czwartek

13:30   Inauguracja konferencji
Powitania
Referat wstępny: prof. UO dr hab. Bogusław CZECHOWICZ (Opole), Czeska historia Śląska versus śląska historia Czech
14:30   Przerwa na kawę

Sekcja I: Związki Śląska z Czechami w średniowieczu

15:00   prof. dr hab. Stanisław ROSIK (Wrocław), Polsko-czeskie przyszłym Śląskiem władanie w opiniach Galla Anonima i Kosmasa z Pragi
15:25   prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI (Wrocław), Czeskie małżeństwa Piastów i Piastówien
15:50   prof. dr hab. Antoni BARCIAK (Katowice), Polityka władców czeskich wobec książąt śląskich w końcu XIII i w pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku (do 1335 roku)
16:15   Dyskusja
16:40   Przerwa na kawę
17:00   prof. Ph.Dr. Lenka BOBKOVÁ CSc. (Praha), Slezská knížata a knížectví v kronikách Petra Žitavského a Beneše Krabice z Weitmile
17:25   prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ (Opole), Śląsko-czeskie związki monastyczne (ze szczególnym uwzględnieniem zgromadzenia kanoników regularnych św. Augustyna)
17:50   Dyskusja
18:30   Uroczysta kolacja

Piątek

Sekcja II: Książęta z rodu podiebradzkiego w Księstwie Oleśnickim

oraz wobec Czech i Moraw

9:00     doc. mgr Martin ČAPSKÝ Ph. D. (Praha-Pardubice), Minsterberské rodové zápisy a jejich vztah k tzv. Menší kronice Ždárského kláštera
9:25     Ph. Dr. Petr KOZÁK (Opava), Vazby slezských knížat z rodů Piastovců, Poděbradů a Přemyslovců na dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16. století
9:50     doc. Martin ŠANDERA, Ph. D. (Hradec Kralove), Przejście księstwaoleśnickiego w ręce Henryka Iziębickiego
10:15   prof. dr hab. Rościsław ŻERELIK, Rycerz księciem? Księstwo bierutowskie i przypadek Heinricha von Schindel
10:40   Dyskusja
11:00   Przerwa na kawę
11:20   prof. Ph. Dr. mgr Tomáš KNOZ Ph.D. (Brno), Předbělohorští Minsterberkové v kontextu moravské šlechtické obce. Základní teze k tématu šlechtické „přeshraniční“ integrace
11:45   prof. Ph. Dr. Radek FUKALA, Ph.D. (Ústí nad Labem), Poslední Poděbradové a jejich politika po porážce českých stavů na Bílé hoře
12:10   mgr Jiří BRŇOVJÁK Ph.D. (Ostrava), Księżna oleśnicka Elżbieta Maria a rekatolizacja morawskiego państwa Sternberk w latach 1669-1670
12:30   Dyskusja
12:45   Przerwa obiadowa
13:30   Zwiedzanie Zamku, Kościoła zamkowego oraz zabytkowego centrum Oleśnicy

Sekcja III: Król Jerzy z Podiebradów i jego potomkowie w dawnej historiografii

15:30   prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Kielce-Warszawa), Rządy Jerzego z Podiebradów w optyce Starych letopisów czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
15:55   Ph Dr. Jan ZDICHYNEC, Ph.D. (Praha), Śląsk w pracach kosmograficznych i historycznych o przestrzeni Korony Czeskiej XVI i XVII wieku
16:20   dr Jarosław MALICKI (Wrocław), Podiebradzcy książęta Ziębic i Oleśnicy w pamięci czeskich pisarzy XVI i XVII w.
16:45   Dyskusja
17:05   Przerwa na kawę
17:20   doc. Ph Dr. Zdeněk HOJDA CSc. (Praha), Jan František Beckovský – slezský rozměr jeho Poselkyně starých příběhů českých
17:45   dr Lucyna HARC (Wrocław), Nie tylko Podiebradowicze. Wątki czeskie na kartach Olsnographii Johannesa Sinapiusa
18:10   Dyskusja
18:30   Kolacja
19.30   Anna Wiktoria SWOBODA, Muzyka na dworze Podiebradowiczów – Utwory Esaiasa Reusnera ojca i syna na lutni renesansowej i barokowej (koncert)

Sobota

Sekcja IV: Dziedzictwo epoki książąt oleśnickich

9:00     prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Księgozbiory książąt oleśnickich – zarys historii, pozostałości
9:25     dr Roman STELMACH (Wrocław), Spuścizna książąt oleśnickich w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu
9:45     prof. dr hab. Ewa CHOJECKA (Bielsko-Biała), Perła architektury śląskiej – pruskie spojrzenie na zamek w Oleśnicy
10:05   dr hab. Karol SANOJCA (Wrocław), Oleśnica w czeskiej, niemieckiej i polskiej historiografii po 1945 roku
10:25   Dyskusja
10:50   Przerwa na kawę
11:10   prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ (Wrocław), Późnośredniowieczne mennictwo Księstwa Oleśnickiego
11:30   mgr Paweł MILEJSKI (Wrocław), Moneta czeska na terenie Księstwa Oleśnickiego
11:50   prof. dr hab. Przemysław WISZEWSKI (Wrocław), Podiebradzkie ślady w przestrzeni miejskiej Oleśnicy
12:10   Dyskusja
12:30   Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
12:45   Obiad

Wykłady publiczne

(piątek 7 IV 2017 r.)

Zamek Książąt Oleśnickich, Aula

11:00   prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Zarys dziejów księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego pod rządami Podiebradowiczów i Wirtembergów
11:40   prof. UWr dr hab. Piotr OSZCZANOWSKI (Wrocław), Ikonografia księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego z czasów Podiebradowiczów i Wirtembergów.

Koncert lutniowy

(piątek 7 IV 2017 r.)

Zamek Książąt Oleśnickich, Sala Rycerska

19.30   Anna Maria SWOBODA, Muzyka na dworze Podiebradowiczów – Utwory Esaiasa Reusnera ojca i syna na lutni renesansowej i barokowej.

Na wszystkie wykłady i koncert wstęp wolny. Źródło: BiFK
This post first appeared on Oleśnica Dziennikarskie News, please read the originial post: here

Share the post

6-8 kwietnia: Konferencja naukowa „Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego”

×

Subscribe to Oleśnica Dziennikarskie News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×