Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

24 września: Oleśnicka Rolka Nocą


W sobotę 24 września 2016 roku odbędzie się Oleśnicka Rolka Nocą.

Plan przejazdu ulicami miasta

17.30–18.00 Zbiórka na parkingu przy supermarkecie LIDL, ul. Wojska Polskiego,

18.00-20.00 Warsztaty rolkarskie dla wszystkich chętnych oraz pokazy jazdy na rolkach,

20.00-21.15 Przejazd wrotkarzy ulicami miasta - szczegóły trasy na mapce.

Regulamin imprezy OLEŚNICKA ROLKA NOCĄ organizowanej przez OKH

1. Regulamin określa zasady i warunki Przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
3. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
7. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającą się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenia medycznego.
8. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
9. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
10. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
11. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
14. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przełożenia ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
19. Udział w imprezie jest bezpłatny.
20. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania imprezy.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora lub wykorzystane w celach promocyjnych imprezy. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.
Źródło: OKH ORŁY Oleśnica 

Trasa przejazduThis post first appeared on Oleśnica Dziennikarskie News, please read the originial post: here

Share the post

24 września: Oleśnicka Rolka Nocą

×

Subscribe to Oleśnica Dziennikarskie News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×