Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

XXIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji


W dniu 26 sierpnia (piątek) 2016 roku o godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem Internetu. Dzisiejsza transmisja po raz pierwszy dostępna będzie także w wersji testowej na telefonach z systemami Android i IOS.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2016r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2016r.:
a) przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2016r. – Burmistrz Michał Kołaciński,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2016r. - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Wiesław Piechówka,
c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2016r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2016 roku,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2016 r.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
b) przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica - aktualizacja",
c) wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich w ramach miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Miasta Oleśnica,
d) zmiany uchwały Nr LI/302/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica,
e) nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty Samorządowej,
f) zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015 r.,
g) zmiany Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
h) zmian budżetu na 2016 rok.
9. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy i podjęcie uchwały.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.
Źródło: olesnica.pl
This post first appeared on Kurier Ratuszowy Oleśnica, please read the originial post: here

Share the post

XXIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji

×

Subscribe to Kurier Ratuszowy Oleśnica

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×