Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

XXXI sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji - porządek obrad


W dniu 31 marca (piątek) 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem Internetu. Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy.
5. Sprawozdanie Dyrektora ZBK z realizacji zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w 2016 roku. [Pobierz plik pdf]
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami. [Pobierz plik pdf]
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rynku w Oleśnicy,
b) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2017 rok",
c) przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy,
d) zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
e) zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
f) przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
g) przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017 - 2019 o nazwie: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
h) zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
i) zmian budżetu na 2017 rok.

9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
12. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.  
Źródło: Urząd Miasta Oleśnicy

This post first appeared on Kurier Ratuszowy Oleśnica, please read the originial post: here

Share the post

XXXI sesja Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji - porządek obrad

×

Subscribe to Kurier Ratuszowy Oleśnica

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×