Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Politics Blogs  >  Bauxite Việt Nam politics Blog  > 

Bauxite Việt Nam Blog


bauxite-vietnam.blogspot.com
Hơn bốn ngàn năm văn hiến đây là lần đầu tiên con dân Việt phải bỏ nước ra đi. Trai làm nô lệ khắp năm châu, gái thì bán thân cho ngoại bang để kiếm sống. Nhục nhã thay cho con Hồng cháu Lạc. Hồn thiêng sông núi ở nơi đâu sao lại để bọn côn đồ bán nước cầu vinh, hại dân cầu thực.
2010-01-29 07:26
Cộng Sản Việt Nam, học đòi bọn Tàu cũng tập đấu tố cha mẹ, giết hại ông bà tổ……Read More

Share the post

Bauxite Việt Nam

×

Subscribe to Bauxite Việt Nam

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×