Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

De orädda snokarna – The fearless grass snakes

Det var några dagar sedan jag hälsade på snokarna, så idag tog jag en tur dit. Jag såg bara ett par snokar den första sträckan, men sedan såg jag en riktigt stor hög med runt 15 snokar. Jag började att fota försiktigt och kom närmre än en meter utan att de reagerade. Intill där de låg var en liten klippavsats med flera små grottor där snokarna gömde sig, och säkerligen övernattade. De tittade ut lite varstans och de var inte det minsta rädda och jag satt på knä mindre än en meter ifrån dem! Otroligt vilken känsla, att vara så nära vilda djur och de blir inte rädda för dig.

När man handskas med ormar i allmänhet, och den Europeiska snoken i synnerhet, får man inte vara snabb i rörelserna. Just snoken är väldigt rädd för plötsliga rörelser, det beror på att de inte har något starkt försvar för rovdjur. Vi människor luktar inte rovdjur, det är jag helt övertygad om, men vi är främmande varelser. På snokleden är snokarna vana vid människor, när de är i rörelse. Stannar du framför en orm så brukar den försvinna snabbt. De här snokarna var inte alls rädda och när jag sakta sträckte fram min hand till dem gjorde de ingenting. Flera snokar kröp till och med över min hand.

It was a few days ago I visited snakes, so today I took a trip there. I only saw a pair of grass snakes the first stretch, but then I saw a really big pile of around 15 grass snakes. I started to shoot carefully and come closer than one meter without any of them responding. Right next to where they lay was a small rock shot with several small caves where the grass snakes hid, and certainly stayed overnight. They looked out all around from the caves and they were not the least bit afraid. And I sat on the knee less than a meter away from them! Amazing what a feeling, being so close to wild animals and they are not afraid of you.

When you deal with snakes in general, and the European grass snake in particular, you must not be quick in your movements. Just the grass snake is very afraid of sudden movements, because they have no strong defense for predators. We humans do not smell predators, I’m totally convinced, but we are strange creatures. On the snake trail are grass snakes used to people when they are in motion. If you stop in front of a snake it usually disappears quickly. These grass snakes were not at all afraid, and as I slowly reached out my hand to them. And they did nothing. Several grass snakes even crawled over my hand.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
De orädda snokarna – The fearless grass snakes.
Jag kunde utan problem hålla handen intill snokarna-I could easily hold my hand next to the grass snakes.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

Inlägget De orädda snokarna – The Fearless Grass snakes dök först upp på The Photo Bloggers.This post first appeared on Fotobloggarna - Photoblogs, please read the originial post: here

Share the post

De orädda snokarna – The fearless grass snakes

×

Subscribe to Fotobloggarna - Photoblogs

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×