Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Kungen på Karpalund – The King of Karpalund

En av mina favoriter bland rovfåglarna är den eleganta fiskgjusen. Speciellt det paret som häckar vid Karpalundsdammarna år efter år. Fiskgjusen var en av alla fåglar som drabbades hårt av miljögifter, men har sedan DDT förbjudits återhämtat sig. I Sverige häckar hela 40% av den Europeiska populationen, men är utsatt för ett hårt jakttryck. Fiskgjusen, som övervintrar i Västafrika och flyger över Malta på sin rutt, jagas där hårt. Man kan ju undra varför en fågel som fiskgjusen jagas, den gör ju ingen förstörelse för människan och den är ingen matfågel heller.

Det finns knappt 5000 par i Sverige och den finns i hela landet och de kommer i April och stannar här till September. Det är en imponerande fågel i luften, men när den ligger i sitt bo tycker jag att den liten ut. Här i Kristianstads vattenrike finns det flera par med fiskgjusar som häckar. Men dessa som häckar vid Karpalundsdammarna är för mig speciella, nästan som om att man känner dem. Äntligen har jag fått bra foton på “mina” fiskgjusar.

One of my favorite birds of prey are the elegant Osprey. Especially the couple nesting at the Karpalund ponds year after year. The osprey was one of the birds that were hit hard by environmental toxins, but has since DDT have been banned, it recovered. In Sweden hedges 40% of the European population, but is prone to heavy hunting pressure. Osprey, who´s wintering in West Africa and fly over Malta on its route, is hunted very hard. One might wonder why a Bird like the osprey is hunted, it does not cause any destruction to man and it is no food bird either.

There are barely 5,000 couples in Sweden and they are in the whole country and they come in April and will stay here until September. It is an impressive bird in the air, but when it is in its nest, I find it small. Here in Kristianstad’s water kingdom, there are several pairs of ospreys nesting. But those who nest at Karpalund ponds are special to me, almost like I feeling them. Finally I got good photos of “my” ospreys.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Den stolta fiskgjusen-The proud osprey.
Fiskgjusen är, som de flesta rovfåglarna, en mästare på att segla på vindarna-The osprey is, like most birds of prey, a master of sail on the winds.
Visst är det en vacker fågel-Sure, it’s a beautiful bird.
Som alla andra rovfåglar, har den en fast blick-Like all other birds of prey, has a fixed glance.
Fiskgjusen kan dyka i hastigheter upp till 130 km/ timme-Osprey can dive at speeds up to 130 km/hour.
De bygger sina bon flera kilometer ifrån sina fiskevatten-They build their booths several kilometers away from their fishing waters.
Fiskgjusen återvänder till samma bo år efter år-The osprey return to the same nest year after year.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

Inlägget Kungen på Karpalund – The King of Karpalund dök först upp på The Photo Bloggers.This post first appeared on Fotobloggarna - Photoblogs, please read the originial post: here

Share the post

Kungen på Karpalund – The King of Karpalund

×

Subscribe to Fotobloggarna - Photoblogs

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×