Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Helge å Översvämningarnas sjö – Helge river the flood lake

Det har blivit rätt många inlägg om Lillö den senaste tiden, men just nu är det en väldigt intressant plats. Som jag nämnt innan så drabbas Kristianstad varje vinter av översvämningar, av olika nivåer. I år ser det redan ut som om det ska bli rekordhög vattennivå. Nu har vattnet åter nått upp till gångvägen, och nivån höjs allteftersom det också blåser.

Kristianstad byggdes i början av 1600 talet, och tanken var på den tiden mycket god. Det var en utomordentlig försvarsstrategisk stad som hade våtmarker omkring sig. Men med åren har Kristianstad växt, kommunen har torrlagt stora områden, och det vattnet måste ta vägen någonstans. Det går pumpar som pumpar väck vatten från Helge å året runt, men vintern är den kritiska perioden.

Då kommer det extra vatten uppifrån landet, det regnar och snöar mycket, och flera andra faktorer påverkar också. Detta panoramat tog jag i mitten från den andra bron på Lillö. Ån är cirka 12 meter bred, resten är översvämmade betesmarker, med ett varierande djup, kanske upp till två meter på vissa ställen. Panoramat är taget i HDR med tre exponeringar i varje foto som är 22 i antal, alltså 66 exponeringar.

There have been quite a lot of posts about Lillo recently, but at the moment it is a very interesting place. As I mentioned before, Kristianstad is hit by floods of different levels every winter. This year it looks like there will be a record high level of water. Now the water has again reached the walkway, and the level is raised as it also blows.

Kristianstad was built in the early 1700 century, and the idea was very good at that time. It was an excellent defense-based city that had wetlands around. But over the years, Kristianstad has grown, the municipality has drained up large areas, and that water has to go the way somewhere. There are pumps that pump water from Helge all year round, but the winter is the critical period.

Then comes extra water from above the country, it rains and snows a lot, and several other factors also affect. This panorama I took in the middle of the second bridge on Lillo. The river is about 12 meters wide, the rest are flooded pastures, with varying depths, maybe up to two meters in some places. The panorama was taken in HDR with three exposures of each photo, which is 22 in number, then 66 exposures.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size

Helge å Översvämningarnas sjö – Helge river the flood lake.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

Inlägget Helge å Översvämningarnas sjö – Helge River the flood lake dök först upp på .This post first appeared on Fotobloggarna - Photoblogs, please read the originial post: here

Share the post

Helge å Översvämningarnas sjö – Helge river the flood lake

×

Subscribe to Fotobloggarna - Photoblogs

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×