Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ubezpieczenie emerytalne

Wymogi do otrzymywania emerytury/renty w Niemczech Otrzymywanie od państwa niemieckiego renty lub emerytury wiąże się z okresem w którym odprowadzane były składki na Ubezpieczenie Emerytalne lub rentowe.
Minimalny okres dla poszczególnych rodzajów renty to 5, 15 i 35 lat. Przy czym do okresu ubezpieczenia zalicza się między innymi:
- okresy składkowe płacone obowiązkowo (oplacane po czesci przez pracodawce i pracobiorce) lub dobrowolnie w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
- zastępcze okresy - okresy miesięczne zaliczane do ubezpieczeń uzyskanych w małżeństwie uprawnień emerytalnych Emerytura w Niemczech (renta z tytułu wieku)
- minimalny okres płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech to 5 lat - wiek emerytalny - od 2012 r wiek emerytalny zostanie stopniowo podniesiony z aktualnych 65 na 67 lat. Informacje o emeryturach niemieckich:
Obecny system ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech składa się z trzech filarów – w dużym stopniu obowiązkowego ubezpieczenia państwowego, zakładowych systemów emerytalnych oraz ubezpieczeń prywatnych. Pierwszy filar ubezpieczenia, czyli ustawowe ubezpieczenie emerytalne obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników, stażystów oraz niektórych przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydują się opłacać składki emerytalne. Aby otrzymać prawo do świadczeń emerytalnych, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego prze minimum 5 lat. A wiec wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości uiszczanych składek.
Wspomniane zakładowe systemy emerytalne (Betriebsaltervorsorge) są elementem systemu emerytalnego, do którego możemy przystąpić dobrowolnie. Wprawdzie sposób ich funkcjonowania jest określony odgórnie przez prawo, ale o tym, czy tego rodzaju system zostanie w ogóle utworzony podejmuje każdorazowo decyzję pracodawca. Obecnie z przyczyn demograficznych państwowe emerytury nie są wystarczająco wysokie, by mogły zapewnić przyszlym emerytom zachowanie dotychczasowego standardu życia. Z tego względu warto pomyśleć o skorzystaniu z trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli z ubezpieczenia prywatnego. Podpisując umowę z prywatnym towarzystwem emerytalnym, możemy liczyć na inwestycję naszego kapitału albo w relatywnie bezpieczne papiery wartościowe albo też bardziej ryzykowne, lecz takze bardziej przynoszace zysk - fundusze inwestycyjne. W przypadku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych możemy zwykle zdecydować się nie tylko na wypłacanie comiesięcznej renty, ale także na jednorazową wypłatę całego lub czesci zgromadzonego kapitału wraz z odsetkami. Warto podkreślić, że takim ubezpieczeniem powinni sie zainteresowac przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w Niemczech nie mają obowiązku opłacania składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne. Skoro już mowa o zabezpieczeniach prywatnych, należy zaznaczyć, że w Niemczech poza typowymi ubezpieczeniami prywatnymi możemy jeszcze zdecydować się na ubezpieczenia prywatne, które wspierane są przez państwo Niemieckie. Takim ubezpieczeniem jest np. wiążące się z państwowymi dopłatami do składek Riester-Rente. Ubezpieczenie to przeznaczone jest w pierwszej kolejności do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem ustawowym. Również przedsiębiorcy mogą przystąpić do Riester-Rente, jednak w tym przypadku konieczne jest spełnienie kilku dodatkowych wymagań. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednak zdecydować się na ubezpieczenie prywatne w ramach Rürup-Rente, które wiąże się z dość znacznymi ulgami podatkowymi.
Wypełnij formularz jeśli chcesz przystąpić do prywatnego ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech (Private Rentenversicherung):

Adamczuk Agnieszka 
Mobil:0049 15226254230
E-Mail: [email protected]

Schönbornstr. 1 54295 Trier Graeffstr. 5 50823 Köln Deutschland

Website: www.pro-expert.euThis post first appeared on Ubezpieczenia W Niemczech, please read the originial post: here

Share the post

ubezpieczenie emerytalne

×

Subscribe to Ubezpieczenia W Niemczech

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×