Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Milleniaalit luottavat raha-asioissa enemmän kaveriin kuin pankkiin

milleniaalit

Tanskalainen maksujärjestelmiä ja korttipalveluita tarjoava yhtiö Nets teetti kyselyn pohjoismaalaisten Milleniaalien (=vuosien 1980-2000 välillä syntyneet) suhtautumisesta mobiilisovellusten käyttöön oman talouden hallinnassa. Kyselyyn haastateltiin 6 000 vastaajaa Norjasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Puolet kyselyyn vastanneista oli milleniaaleja ja puolet milleniaaleja vanhempia henkilöita, joista muodostettiin kontrolliryhmä, jota vasten milleniaalien vastauksia peilattiin.

Kaverit ennen pankkeja

Milleniaalit luottavat eniten perheen ja ystävien suosituksiin valitessaan, mitä Uusia mobiilisovelluksia haluavat ladata. Peräti 47 prosenttia vastaajista luottaa tuttavien suosituksiin uusia mobiilisovelluksia ladatessaan, eikä rahoituslaitosten suosituksille anneta juurikaan arvoa. Kontrolliryhmästä vain 29 % lataa sovelluksia läheisten suositusten perusteella.

Myös positiiviset arviot sovelluskaupassa lisäävät milleniaalien kiinnostusta sovellukseen (24 %), kun taas kontrolliryhmää positiiviset arviot eivät kiinnosta (4%). Myös mahdollisuus jakaa sisältöä ja olla vuorovaikutuksessa kavereiden kanssa sovelluksen kautta innostaa milleniaaleja hankkimaan uuden sovelluksen (38 %).

Jos valinta taloussovelluksen hankkimisesta täytyy tehdä sen perusteella, kuka sovelluksen tarjoaa, milleniaalit kuitenkin luottavat enemmän pankkien tai muiden rahoituslaitosten sovelluksiin verrattuna esimerkiksi sosiaalisen median toimijoiden tarjoamiin sovelluksiin.

Sujuvuutta arvostetaan

80 prosenttia milleniaaleista toivoo voivansa tehdä kaikki tarvittavat taloustoimenpiteet yhdellä monikäyttöisellä sovelluksella. Jos yhdellä sovelluksella saa hoidettua kaikki tarvittavat asiat, milleniaalit ovat valmiita sietämään monimutkaisempiakin käyttöjärjestelmiä, kunhan käyttökokemus kuitenkin pysyy sujuvana. Sujuvuus onkin yksi keskeisimmistä asioista, joita milleniaalit arvostavat sovelluksissa.

Kysyttäessä milleniaalien toiveista tulevaisuuden mobiilimaksusovellusten suhteen, vastauksissa korostuivat tarve kerätä ja säilyttää kaikki tarpeellinen (esim. kuitit, takuutodistukset, tilisiirrot) yhdessä sovelluksessa. Tulevaisuudessa ennustetaankin olevan paljon kysyntää yksinkertaisille sovelluksille, joilla voi tehdä monimutkaisia asioita. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva PSD2-maksupalveludirektiivi avaakin varmasti uusia mielenkiintoisia ovia sovellusten monipuoliseen kehittämiseen.

Lue myös: Tulevaisuudessa ei tarvitse vaihtaa pankkia – PSD2 lisää kuluttajan valinnanvapautta

Uudet maksutavat kiinnostavat

Lähimaksaminen kiinnostaa milleniaaleja kontrolliryhmää enemmän, mikä heijastelee hyvin milleniaalien taipumusta suosia mahdollisimman sujuvaa käyttäjäkokemusta. Kaikkiaan milleniaalit käyttävät lähimaksamista 10 % todennäköisemmin kuin kontrolliryhmä. Tanskalaiset milleniaalit suosivat lähimaksamista kaikista eniten, sillä he käyttävät lähimaksamista 3-4 kertaa useammin kuin muut pohjoismaalaiset nuoret.  

Suurin huolenaihe mobiilimaksamiseen liittyen milleniaaleilla on akun loppuminen puhelimesta, mikä huolettaa peräti 54 prosenttia vastaajista. Tämän vuoksi suurin osa pitääkin mukanaan myös maksukorttia. Niin ikään 54 prosenttia nuorista kokee korttimaksamisen turvallisempana kuin mobiilimaksamisen.

Lue lisää tulevaisuuden maksutavoista!

Kyselyn teettäneestä Netsistä huomautetaan, että pohjoismaisten ja amerikkalaisten milleaniaalien ajatukset mobiilisovelluksiin ja -maksamiseen eroavat toisistaan, mutta odotettua vähemmän. Yhdysvalloissa milleniaalien näkemyksiä tulevaisuuden maksutapoihin liittyen onkin tutkittu jo varsin kattavasti, mutta Pohjoismaissa milleniaalien mielipiteitä ei ole vielä juurikaan kyselty tulevaisuuden palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Nets kuitenkin uskoo suunnan muuttuvan, ja sanoo saaneensa kyselystä paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla lähteä kehittämään uusia maksupalveluita.

Lähde: NetsThis post first appeared on VertaaEnsin.fi - Talousblogi, please read the originial post: here

Share the post

Milleniaalit luottavat raha-asioissa enemmän kaveriin kuin pankkiin

×

Subscribe to Vertaaensin.fi - Talousblogi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×