Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане

ДЕКЛАРАЦИЯ От ……………………………………………………………………………………………………………………………. директор на ……………………………………………………………………………., район ……………………. 1. Във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда ми за учебната 2015/2016 г. ДЕКЛАРИРАМ: че [...]This post first appeared on Документация - формуляри, бланки, договори, please read the originial post: here

Share the post

ДЕКЛАРАЦИЯ на Директор на Училище за Диференцирано заплащане

×

Subscribe to Документация - формуляри, бланки, договори

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×