Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Безвъзмездна помощ за Ученически практики

Всички училища, осъществяващи професионална подготовка, с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) имат възможност да се включат в изпълнението на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския [...]This post first appeared on Документация - формуляри, бланки, договори, please read the originial post: here

Share the post

Безвъзмездна помощ за Ученически практики

×

Subscribe to Документация - формуляри, бланки, договори

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×