Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Изменение и допълнение в наредбата за финансиране на институциите в образованието

В Наредбата за финансирането  на институциите в системата на предучилищното и училищното образование ,  приета с Постановление No 219  на Министерския съвет от 2017  г . ( ДВ ,  бр  . 81  от 2017  г .),  се правят следните изменения и допълнения: ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 47  на МС от  29.03.2018 г.  За изменение и допълнение на [...]This post first appeared on Документация - формуляри, бланки, договори, please read the originial post: here

Share the post

Изменение и допълнение в наредбата за финансиране на институциите в образованието

×

Subscribe to Документация - формуляри, бланки, договори

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×