Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Искане за отлагане на платен отпуск – бланка

ДО ……………………………………………. ……………………………………………………….. И С К А Н Е От ……………………………………………………………………………………… (трите имена) на длъжност „……………………………………………………………………..“ в …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Адрес ………………………………………………………….. ……………………………………… , гр. …………………………………………………………………………………………………………………………. С настоящето, на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, заявявам желанието си да ми бъде отложен ……………. (словом:……………………………………………………….) дни неизползван платен годишен отпуск от 2017 [...]This post first appeared on Документация - формуляри, бланки, договори, please read the originial post: here

Share the post

Искане за отлагане на платен отпуск – бланка

×

Subscribe to Документация - формуляри, бланки, договори

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×