Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Ban thờ Bà Chúa Sơn Trang

Ban thờ Bà Chúa Sơn Trang được đặt ỏ góc trái, đằng sau ban thờ Vua Cha. Trên ban có ba pho tượng đều được đặt trcn khán nhỏ. Chúa Sơn Trang ngồi giữa, đầu chít khăn xanh vành đỏ, cài nhiều trâm, khoác khăn màu xanh lá cây, hai tay đặt trên đầu gối. Hai bcn trái và phải của pho tượng Chúa Son Trang là khán thò Cô Bơ Thoải Phú áo trắng và Cô Đôi Thượng Ngàn áo xanh lá cây.

>Khóa luyện thi Violympic toán lớp 8

Phía bên phải, sau ban thờ Vua Cha Ngọc Hoàng là ban thờ Đức Thánh Trần, người dân quan niệm đây là ban thờ cả cung Trần Triều. Trên ban thò không có tượng, chỉ có một bức tranh lồng kính miêu tả Trần Hưng Đạo ngồi giứa, sắc phục đại vưnng, mũ cánh chuồn, khuôn mặt nghiêm trang. Hai bên Ngài là các quan võ và con gái Ngài.

>>Xem thêm tin tức giáo dục

Trong cung cấm (đệ tam) có hai ban thờ: ban thờ Phật và ban thò Tam Tòa Thánh Mầu. Ban thò Phật được đặt trong cùng, trên có hai pho tượng Phật Tổ Như Lai và Phật bà Quan Âm. Ban thó Mau phía ngoài vói ba pho tượng Mầu ớ vị trí cao nhất: Mầu Đệ Nhất Thượng Thiên ngồi ỏ giủa, mặc áo và choàng khàn đỏ, khăn vành trắng. Bèn trái, Mầu Đệ NhỊ Thượng Ngàn áo xanh, choàn khăn xanh – tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối miền son cước. Bên phải Mẩu Đệ Nhất là Mầu Đệ Tam Thoải Phủ, áo và khăn trắng, khăn vành dây xanh. Màu trắng đưọc coi là biểu tượng cúa quyền nàng sáng tạo mọi nguồn sông nước, điều kiện sống quan trọng bậc nhất đối vói cư dân trồng lúa nước.

Thấp hơn ò hàng dưới Tam Tòa là tượng Mầu Địa (một số người địa phưong lại quan niệm đây là Mầu bán đền) mặc áo và trùm khăn xanh thâm, khăn vành dây đen. Đối với cư dân nông nghiệp nuóc ta, Mẫu Địa rất gần gũi vì Mẩu không chỉ là người sản sinh ra đất đai màu mỡ, mà còn vì – đối với họ – Mầu luôn luôn chăm lo đến mọi mặt cứa đòi sống con người.

  • Đèn Chầu Bé

Sau khi bị bom giặc san phẳng, đòn Chầu Bé mới được xây dựng lại, nằm bên phái, cách đền chinh 15m. Trong ngôi đèn nhỏ này có ban thò chia làm hai bậc: ỏ hàng trên có ba pho tượng đặt trong ba khán thò. Tượng Chầu Bé đặt trong khán thờ giứa, hai bên là hai cô hầu: một cô áo trắng, một cô áo xanh.

  • Đền Đèo Kẻng

Tuy dền này cách Bắc Lệ 2 km nhung người dân ở đây luôn hình dung nó như một bộ phận trong quần thể di tích Bắc Lệ. Trong lễ rước ngưòi ta dả mờí Phật, Mẫu tử đền chính đến đây làm lễ đại tế rồi lại quay lại. Vì thế, khách hành hương đến Bắc Lệ lễ bái không quên ghé vào Đèo Kẻng. Nhân dân quan niệm đền này thò Ngủ Hổ – nhân vật có liên quan chặt chẽ đển tín ngưỡng Tứ Phủ. Đền Đèo Kẻng nằm trên một khu đồi, hướng mặt về phía tây nam. Đền được kiến trúc như đền Bắc Lệ thu nhỏ vói ba cung: độ nhất, đệ nhị, cung cấm. Các dì vật trong chùa còn lại ít ỏi.

Tử những khảo sát, chúng ta nhận thấy cách bài trí thò cúng của khu dí tích Bắc Lệ, tuy có những khác biệt so với những đền phủ khác nhưng vẫn có nét chung của tục thò Mẩu và cả nhủng nét riêng biệt đặc thù cho khu vực. Nét đặc biệt là trong quần thể di tích đền thờ Chầu Bẻ với tư cách là người địa phương được tách riêng ra. ở ban thò Chúa Son Trang, Cô Đôi Thượng Ngàn – nhân vật ít thấy xuất hiện trên ban thò Tứ Phủ ỏ miền xuôi – được đề cao bên cạnh Chúa Sơn Trang và Cô Bơ Thoải Phủ. Nhu vậy, ngay cả ả phần bài trí, chúng ta đã bắt gặp sự nổi trội của yếu tố địa phương trong quan niệm thà Mầu tưang dối thống nhất.

  1. Lễ hội

Xuất phát tủ niềm tin truyền thống của nhiều thế hệ về sự linh ứng của các thần linh được phụng thò ỏ đền Bắc Lệ nên tại đây đã diễn ra nhiều sinh hoạt lễ hội, thu hút một số lượng dông đảo người tham dự. vào ngày sóc, ngày vọng và cả ngày thưởng vẫn có nhiều người đến đây lễ bái nhưng chủ yếu là dân quanh khu vực đền. Họ đến đây lễ cũng đơn giản nhu ngưòi miền xuỗi đến chùa thắp hương. Nhưng ỏ đền Bắc Lệ có năm ngày lễ lớn trong năm thu hút đưọc dông dảo khách thập phương nhất: đó là lễ Thượng nguyên, lễ vào hè, lễ ra hè, lễ Mẫu và lễ tất niên.

Lễ Thượng nguyên được tổ chiỉc vào khoảng mùng 2 đến 5 tháng Giêng và ìễ Tất niên vào khoảng nửa cuối tháng Chạp mỗi năm, nhu là hai thúi lễ mở đầu và két thúc một vòng quay của thiên nhiên. Lễ Thượng nguyên, con ngưòi kính báo với tròi đất, thần linh một năm mới bắt đầu và nhừng lòi thỉnh mang tính chất chúc tết, hy vọng ỏ năm mỏi. Trong lễ tát niên, con người tiến hành các nghi thức tạ ơn sụ gia ân của thần linh đối vói cuộc sóng cùa họ năm ấy. Còn lẻ vào hè (dầu tháng Tu) và lễ ra hè (đầu tháng Tám) lại là hai lễ gắn với chu trình sản xuất nông nghiệp chỉ có một vụ của cư dân vùng này. Lễ hội vào hè, con người cầu mưa thuận gió hòa, cầu mùa màng tươi tốt. Lễ ra hè con người cảm tạ thần linh phù hộ cho quá trình sản xuất (được mùa thì phải tạ ăn, mất mùa cũng phải làm lễ để sám hối, xin thần linh tha tội). Bốn ngày lễ này được nhân dân chuẩn bì khá cẩn thận từ dồ cúng lễ các ban, các cung (chảng hạn ỏ cung Đệ Nhất thường lễ cỗ tam sinh: lọn, gà, vịt và cỗ mặn, còn ờ cung cấm chỉ có cỗ chay; hoặc ban Chúa Sơn Trang bên cạnh cỗ mặn phải có đĩa cua, ốc luộc; ban Ngũ Dinh phải có thịt, trứng sóng), cách sắp xếp đồ lễ (nếu trên ban thờ đật cả cỗ mặn lẫn cỗ tam sinh thì phải đặt cỗ tam sinh ỏ giứa – thù lợn là trung tâm, gà, vịt à hai bên – còn xôi, thít xếp hai cạnh), đến thứ tự các bài thỉnh: Phật Thánh – Tú Phú Chầu Bà – Ngũ VỊ Quan Lớn – Tứ Phủ Quan Hoàng * Thánh Cô – Thánh Cậu v.v Trong các lễ, dáng chú ý nhất là ìễ tiệc Mẩu – chính hội. Đây là ngày hội lớn, nghi thức trọng thể nhất và chuẩn bị công phu nhắt. Chúng tôi tập trung trình bày về lễ hội này.This post first appeared on DASHING ELEMENTS: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms, please read the originial post: here

Share the post

Ban thờ Bà Chúa Sơn Trang

×

Subscribe to Dashing Elements: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×