Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Trường phái triết học hy lạp cổ đại

Epicurus làm sống lại thuyết nguyên tử nhưng loại trừ thuyết định mệnh. Trong khi những người theo chủ nghĩa khắc kỷ quay trở lạì Heracleìtus tán thành phần lớn quan niệm của họ về vũ trụ, thì những người theo chủ nghĩa khoái lạc chủ yếu lấy thuyết siêu hình của mình từ Democritus. Epicurus dạy rằng những thành phần cơ bản trong vạn vật đều là những nguyên tử rất nhỏ bé, không thể phân chia, sự thay đổi và phát triển là kết quả của sự kết hợp và phân chia của những phần tử này. Tuy nhiên, trong khi chấp nhận chủ nghĩa duy vật của những người theo thuyết nguyên tử, thì Epicurus lại phản đối thuyết cơ giới tuyệt đổí của họ. Ông phủ nhận rằng chuyển động tự động, máy móc của nguyên tử có thể là nguyên nhân của vạn vật trong vũ trụ. Mặc dù ông thừa nhận rằng nguyên tử có thể di chuyên về phía dưới theo đường vuông góc do trọng lượng nguyên tử, nhưng ông nhât mực phú cho nguyên tử một khả năng tự phát thình lình đổi hướng khỏi đường vuông góc, và bằng cách này kết hợp lại với nhau. Lý do chính giải thích sự biến đổi khác thường trong thuyết nguyên tử là tạo ra một niềm tin có thể vào tự do của con người. Nếu nguyên tử có thể chuyển động máy móc, thì con người, cũng được cấu thành từ nguyên tử, sẽ bị giảm xuống thành vị thê của một người máy, và thuyết định mệnh sẽ là định luật trong vũ trụ. Trong sự phản bác cách giải thích cuộc sống theo thuyết cơ giới này, Epicurus có lẽ giống với tinh thần Hy Lạp hơn tinh thần của Democritus hay của những người theo chủ nghĩa khắc kỷ.
Những người theo chủ nghĩa khoái lạc theo đuổi sự thanh thản của tăm hồn bằng sự vượt qua nỗi sợ siêu nhiên. Triết học đạo đức của những người theo chủ nghĩa khoái lạc dựa trên học thuyết cho rằng diều thiện cao nhất của con người là sự vui thú. Nhưng họ không bao gồm tất cả các hình thức tầm thường trong phạm trù vui thú đích thực. Cái gọi là vui thú của người trụy lạc là điều nên tránh, vì tất cả hành động xác thịt qưá độ phải được quân bình bằng phần đau khổ. Mặt khác, thỏa mãn vừa phải đôi với các ham muốn xác thịt đều được phép và có thể bản thân hành động này là việc làm tốt. Cao hơn nữa là vui thú tinh thần, trầm ngâm suy tưởng lý do chọn một số điều này và tránh một số điều khác, và suy nghĩ chín chắn về sự thỏa mãn được thụ hưởng trước đây. Tuy nhiên, cao nhất trong số tất cả sự vui thú, gồm sự thanh thản cùa tâm hồn, trong sự vắng mặt tuyệt dối của cả sự đau khé’ tinh thần lẫn thể xác. Mục đích này có thể được dạt được tốt nhất thông qua sự loại bỏ nỗi sợ, nhất là sợ siêu nhiên, vì đó là nguồn chính gây ra sự đau khổ tinh thần. Con người phải nhận biết từ sự tìm hiểu triết học rằng linh hồn là hữu hình, vì thế không thè tồn tại lâu hơn thể xác, rằng vũ trụ tự thân hoạt động, và thánh thần không can thiệp vào chuyện của con người. Thánh thần sông cách xa thế giới và chỉ chú ý đến hạnh phúc của riêng mình đến mức không hề bận tâm đến những gi dang diễn ra trên trái đất. Vì họ không thưởng phạt con người trong kiếp sống này hay kiếp sống tiếp theo sau, nên không có lý do gì giải thích tại sao họ phải sợ. Vì thè những người theo chủ nghĩa khoái lạc bằng một con đường khác đến cùng một kết luận chung như những người theo chủ nghĩa khắc kỷ – diều thiện cao nhất là sự thanh thản của tâm hồn.
hý thuyết đạo đức và chính trị của những người theo chủ nghĩa khoái
lạc. Đạo dức học của những người theo chủ nghĩa khoái lạc cũng như lý thuyết chính trị của họ gần như trên cơ sở thuyết thực dụng. Trái với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, họ không nhân mạnh đến đức hạnh, xem đức hạnh là mục đích, mà chỉ dạy rằng lý do duy nhất giải thích tại sao con người nên sống thiện là để làm tăng thêm hạnh phúc của riêng minh. Tương tự, họ phủ nhận rằng không hề có những vân đề như còng lý tuyệt đối, luật pháp và thể chế chỉ thích hợp trong chừng mực chúng góp phần mang lại phúc lợi cho cá nhân. Một sô quy tắc được xem là cần thiết trong tất cả xă hội phức tạp dể duy trì an ninh và trật tự. Con người phải tuân thủ các quy tắc này vi làm như thê là có lợi đối vói họ. Vì thế nguồn gốc hình thành và sự tồn tại của nhà nước có cội rễ trực tiếp từ tư lợi. Nói chung, Epicurus không đánh giá cấp tiến đời sống xã hội hay chính trị. Òng cho rằng nhà nước như một điều thuận tiện đơn thuần và dạy rằng người hiểu biết không nên tích cực tham gia vào đời sống công. Không giống như những người theo chủ nghĩa yếm thê, ông không cho rằng con người nên từ bỏ nền văn minh và trở về tự nhiên, nhưng quan niệm cùa ông về cuộc sống hạnh phúc nhất về cơ bản mang tính bị động và theo tư tưởng chủ bại. Người hiểu biết phải thừa nhận rằng mình không thể xóa bỏ tận gốc mọi điều ác trên thế gian cho dù có cô gắng tích cực và hiểu biết đến mấy đi nữa, vì thế con người sẽ “về vườn”, điều nghiên triết học, và vui vầy cùng với một vài người bạn tâm giao.
Triết học theo tư tưởng chủ bại của những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Triết học theo tư tưởng chủ bại cấp tiến hơn là triết học do những người theo chủ nghĩa hoài nghi đề xướng. Mặc dù chủ nghĩa hoài nghi do Pyrrho (khoảng 365 – 275 TCN), một người cùng thời với Zeno và Epicurus, sáng lập, nhưng mải đến một thế kỷ sau do ảnh hưởng của Carneades (214-129 TCN) mới được nhiều người biết đến, Nguồn truyền cảm hứng chính cho những người theo chủ nghĩa hoài nghi là triết học của những người theo phái Ngụy biện, cho rằng tất cả kiến thức có được từ nhận thức bằng giác quan, dỡ dó kiến thức chỉ mang tính hạn chê và tương dôi. Vì cảm giác tiếp nhận từ các giác quan dánh lừa chứng ta, nên kh’ong có chân lý nào là chắc chắn. Tât cả những gì chúng ta có thể nói là sự vật trông có vẻ như thế và như thế, chúng ta không biết chúng thật ra là gì. Chúng ta không biết dứt khoát vể siêu nhiên, về ý nghĩa cuộc sồng, hay thậm chí biết được cái đúng và cái sai. Tiếp theo sau con đường nhận thức bằng giác quan là sự đình hoãn phán đoán, chỉ riêng sự đình hoãn này không thôi cũng dẫn dên hạnh phúc. Nếu con người từ bỏ sự tìm kiếm vô ích trong tìm kiếm chân lý tuyệt đối và không còn lo nghĩ về điều thiện và điều ác nữa, thì con người chắc chắn có được sự thanh thản trong tầm hồn, vốn là sự thỏa măn cao nhất mà cuộc sống có thể mang lại. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi thậm chí ít quan tâm đến các vấn đề chính trị và xã hội như những người theo chủ nghĩa khoái lạc. Quan điểm của họ là quan điểm điển hình của thời kỳ Hy Lạp hóa, tìm cho cá nhàn con đường thoát khỏi xã hội mà họ không hiểu cũng như khòng cải cách.This post first appeared on DASHING ELEMENTS: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms, please read the originial post: here

Share the post

Trường phái triết học hy lạp cổ đại

×

Subscribe to Dashing Elements: Quick Tips & Fun Ideas For Busy Moms

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×