Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Çocuklarda Okul Başarısızlığının Üç Ana Nedeni

Çocuklarda Okul Başarısızlığının Üç Ana Nedeni

Tüm anne ve babalar çocuklarının Okul dolayısıyla eğitim hayatlarında başarılı olmalarını gönülden arzu ederler. Hiçbir zaman başarısız olmalarını istemezler. Öte yandan başarısız olan çocuklar genelde ya kendisinden ya okul ortamından ya da ebeveynlerden kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. Bunları başarısızlığın üç ana nedeni olarak sayabiliriz. Çocuklarda okul başarısızlığının üç ana nedeni nedir? Sorusunun cevabının sizler için derledik.

Öğrenciden Kaynaklanan Okul Başarısızlığı

Zekâ yetmezliği birçok öğrencinin başarısız olmasının altında yatan ana etkendir. Zekasında gerileme olan bir çocuk, erken bir zamanda dikkatleri çeker. Fakat zeka yönünden gerileme sınırında olan veya donuk zekalı denilen çocuğun sorunu sadece okul hayatına başladığında ortaya çıkar. Bundan dolayı bu tarz çocukların eğitimi de özel kurumlar ya da özel sınıflarda özel bir eğitim alma yoluyla yapılmaktadır. Bu çocuklara verilen özel eğitimin gayesi, çocukların kendi kendilerine idare edebilecek kadar bir eğitimin almasıdır. Ayrıca sosyal bir varlık olması, ailesine ve çevresine yük olmadan hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.

Zihinsel gerilikten başka çocuğun fiziksel, bedensel ve biyolojik rahatsızlıklarda okul başarısızlıklarına sebep olurlar. Konuşma, görme ve işitme problemleri, çocuğun kendini ifade etmesinde, ders çalışmasında ve dersleri yapmasında bir engel olur.

Öte yandan soluma veya nefes darlığı problemleri, çocuğun rahat ders çalışmasına mani olurlar. Sara hastalığı yanında menenjit, ansefalit gibi hastalıklar çocuğun zihinsel becerilerini zedeler. Salgı bezlerinde olan bozukluklar çocuğun halsiz olmasına, yorulmasına ve dikkatinin her an dağılmasına yol açarlar.

Ateş içeren bulaşıcı hastalıklar, bir taraftan bedeni yordukları, diğer yandan çocuğu okuldan uzaklaştırdıklarından dolayı başarısızlığa bir zemin oluşturmuş olurlar.

Hastalık durumlarından başka, okul olgunluğuna sahip olamama, hiperaktivite, davranışlarda kararsızlık, yerinde hiç duramama gibi durumlar da öğrencinin dikkatini toplamasını mani olduklarından başarısızlığa yol açarlar.

Ayrıca bedensel hastalıklardan başka ruhsal yönden olan hastalıklar, duygusal ve ruhsal problemler başarısızlık meydana getiren etkenlerdir. Bu ruhsal veya duygusal rahatsızlıklar olarak şunları ifade edebiliriz; anne babanın ayrılması, çok yakın birinin ölmesi, çok sevilen birinin ağır hastalanması ya da kaza geçirmesi, yeni bir kardeşin doğması, ekonomik sorunlar, yaşanan ani bir korkular çocukların hayatında çok derin yaralar meydana getiren duygusal, ruhsal şoklardır. Bu tarz yaşanan şoklar, çocuğun duygusal ve ruhsal dengesini bozduğundan, okul başarısını engellemektedir. Bu gibi durumlarda çocuğun anne babası, öğretmen, eğitim doktoru ve psikologun birlikte işbirliği ile çocuğun ruh sağlığını kazanıp korunmasına çalışılmalıdır.

Aileden Kaynaklanan Okul Başarısızlığı

Çocuğun okul başarısını etkileyen etmenlerden bir diğeri de aileden kaynaklanan problemlerdir. Anne ve babanın yaptıkları eğitim hataları, aralarındaki davranış bozuklukları ve çocuklara olan tutumlarındaki kararsızlık, ebeveynleri arasındaki eğitim düşüncelerindeki farklılıklar da bazı durumlarda başarıyı engelleyici etkenler olabilmektedir. Ayrıca çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve şefkati göstermemek kadar aşırı ilgi ve sevgi göstermekte eğitim hayatında yapılan hatalardan bir tanesidir. Aynı zamanda çocuğu aşırı oranda koruyucu bir yapı takınmak ya da aşırı bir otorite ile baskı kurmakta hatalı olan yanlış eğitim davranışlarındandır. Çocuğun başarılı olduğu alanlardan başka alanlara yönlendirmek en büyük eğitim davranışlarından biridir. Eğitim sisteminin getirdiği müfredat üstünde çocuğa aşırı ders yüklemesi yapılması da hatalı olan davranışlardandır. Çünkü her öğrenci belli bir kapasiteye sahiptir. Bundan dolayı çocuğun kapasitesine göre eğitim modeli uygulamak en doğrusu olacaktır. Aksi takdirde ileri de çocukta psikolojik bozukluklar ortaya çıkabilir.

Tüm bunların yanı sıra anne ve babanın geçimsizliği, ev halinin huzursuz olması, çocuğun gereksinim duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmaması başarısızlığı yol açan etkenlerdir.

Bu gibi durumlarda yapılacak ilk iş çocuğun iyi tanınması anne baba, öğretmen ve eğitim doktorunun iyi işbirliği kurarak problemleri ortadan kaldıracak reçeteyi yazmak olacaktır.

Okul Ortamından Kaynaklanan Okul Başarısızlığı

Başarısızlığın bir diğer etkenlerinden biri de okul ya da sınıf içi ortamının çocuğa uymamasıdır. Yani sınıf genel seviyesinin öğrencinin çok üstünde olması ya da çok altında olması, çocuğun sınıfta hiç arkadaşı olmaması başarısızlık nedenleridir. Bunun yanı sıra çocuğun ders öğretmenin hatalı ve olumsuz davranışları, bilgisizliği, dersine, öğrencilere ve mesleğine karşı alakasız tutumu, çocukları başarısızlığa iten sebeplerdir. Ayrıca öğrenciler arasında ayırımcılık yapmak ve adaletsiz davranmak, sınıf seviyesini belirleyememek, çalışkan öğrencilerine daha çok zaman ayırması, öğrencileri tanımadan eğitim, öğretim yapmak, plansız bir müfredatsız bir ders işlemek, en fazla olan öğretmen hatalarıdır. Kısacası çocuk mutlu olduğu, huzurlu olduğu, sevdiği sınıfta ve öğretmende  başarıyı yakalayabilmektedir.

Öğrencinin Okul Başarısını Sağlayan Koşullar Nelerdir

Öğrencinin okul başarısını sağlayan bir takım koşullar vardır. Bu koşullar yerine getirildiği noktada öğrenci başarıyı yakalayacaktır. Peki, nedir bu koşullar;

 • Öğrencinin bedensel ve gelişim seviyesine uygun gelen bir sınıfta eğitim görmesi gerekir. Özellikle bazı ebeveynler çocuğunun erken okula başlaması için erken yaşta okula göndermektedir. Eğer bu çocuk ilkokul hayatını başarabilecek bir durumda değilse çocuğu zorlamayınız. Böyle bir çocuğun eğitim seviyesini öğrenmek için uzmandan yardım alınız ya da okula başlayan çocuğun çok zorlandığını öğretmenin tarafından tespit edilmesi de yeterli bir sebeptir.
 • Ders müfredatının ve içeriklerinin öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Özellikle teorik dersler yanında pratik ders ve uygulamalarına da yer verilmesi bir gerekliliktir.
 • Derste öğrenciyi aktif kılacak öğretim yönteminin uygulanması ve öğrencinin niteliklerine göre ayarlanması ayrı bir koşul olarak değerlendirebiliriz.
 • Öğretim metodunun birden çok duyu organına hitap edecek şekilde ayarlanması lazım gelmektedir.
 • Öğretmenin mutlaka bir plan dâhilinde dersini işlemesi gerekmektedir. Öte yandan öğrenme araç ve gereçlerinde basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru geçilmesi, alıştırmalarda belli bir düzenin bulunması önemli olan koşullardır.
 • Öğrencilerin doğru ve yerinde davranışlarının ödüllendirilip pekiştirilmesi.
 • Öğrencilere düzenli bir şekilde çalışma alışkanlığının kazandırılması.
 • Ailede ev ortamında öğrenciye uygun çalışma odasının hazırlanması ve gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi.
 • Çocuğun aile içinde güvenli bir şekilde büyümesi.
 • Çocuğa kendisini geliştirme olanaklarının sağlanması.
 • Başarıyı yakalamanın en temel noktası çocuğu iyi anlamaktan geçer.

The post Çocuklarda Okul Başarısızlığının Üç Ana Nedeni appeared first on Çocuk Bilimi.



This post first appeared on Çocuk Bilimi, please read the originial post: here

Share the post

Çocuklarda Okul Başarısızlığının Üç Ana Nedeni

×

Subscribe to Çocuk Bilimi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×