Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مقاله رایگان آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان

مقاله رایگان آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان

بعضي از والدين، تنبيه بدني را آخرين راه چاره براي تربيت فرزندان مي دانند؛ اما بايد توجه داشت كه همواره   مي توان به جاي تنبيه و اعمال خشونت راه بهتري هم پيدا كرد. تنبيه بدني تبعات متعددي در رفتار و روحيه ي كودكان بر جاي مي گذاريد. اگر شما از كساني هستيد كه عادت دارند فرزند خود را تنبيه بدني نمايند، حتما اين مطلب را بخوانيد!

هر قدر كودك بيشتر تنبيه شود، احتمال بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در او بيشتر مي شود. تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مويد آن است كه رابطه ي مستقيمي بين تنبيه بدني در كودكي و بروز پرخاشگري در دوره ي نوجواني و بزرگسالي وجود دارد. تقريبا همه ي مجرمان خطرناك در دوران كودكي يا به طور مداوم مورد تنبيه قرار گرفته و يا تهديد شده اند. كودكاني كه تنبيه مي شوند، بيشتر از كودكان ديگر رفتارهاي ناپسندي مانند دروغگويي، حقه بازي و آزار و اذيت ديگران را از خود نشان خواهند داد. رفتارهاي كودك از طريق الگوبرداري     و تقليد رفتارهاي والدين، شكل مي گيرد. بنابراين والدين بايد نمونه ي بارزي از يك انسان كامل،‌ با محبت و منطقي باشند تا الگو برداري كودكان از آنان مشكلي رابراي زندگي آينده ي شان ايجاد نكند. در بسياري از موارد كه رفتار كودك از نظر والدين ” ناشايست”  تلقي مي شود،‌كودك صرفا آنچه را كه بر اساس تجربيات و اقتضاي سن خويش ياد گرفته است، بروز مي دهد. در حقيقت كودك با زبان بي زباني مي خواد بگويد كه نياز اصلي او فراموش شده است. كودك در كنار نيازهايي مانند نياز به تغذيه ي مناسب،‌خواب كافي،‌ فعاليت سالم و هواي مناسب، ‌نياز محبت و توجه والدين دارد. اما والدين با بهانه كردن مشكلات خود، زمان اندكي را براي برآوردن اين نياز اساسي اختصاص مي دهند. به راستي زماني كه كودك با رفتارش به شما مي گويد كه نيازش را فراموش كرده ايد، چه برخوردي با او مي كنيد؟ آيا نيازش را برآورده مي سازيد يا فقط با خشونت بيشتر او را تحقير كرده و بيشتر آزار مي دهيد؟!

تحقيقات نشان مي دهد كودكاني كه با تنبيه بزرگ شده اند، در تشخيص مسائل همواره با مشكل مواجه بوده و نمي توانند “خوب و بد” را از يكديگر تمايز دهند. اين كودكان، در غياب والدين خود بيشتر از ساير بچه ها رفتارهاي نادرست و بي ادبانه انجام مي دهند. دكتر “جان هالت” پژوهشگر و رييس موسسه ي “پايان تنبيه بدني كودكان” در سوئد، در تحقيقاتي كه در خصوص عوارض تنبيه بدني كودكان انجام داده است، دريافته است كه تنبيه در دوران كودكي مانع از تشخيص را هكارهاي درست حل مشكلات در بزرگسالي مي گردد. در بخشي از اين تحقيق آمده است:

يكي از مادران كه معمولاً فرزندش را تنبيه بدني مي كند مي گويد: “بچه ي من موقعي رفتارش درست است كه او را تنبيه مي كنم. اما راستش، نمي دانم رفتار درست او به خاطر ترس است يا اين كه واقعاً خوب و بد را از هم تشخيص داده است”!

واضح است كه اين رفتار ناشي از ترس و تهديد است و رفتارهاي به ظاهر درست كودك فقط تا زماني ادامه دارد كه كودك تا حدي بزرگ شده باشد و بتواند در مقابل اين تهديدها مقاومت كند و درست از اين زمان به بعد است كه ديگر حتي با تنبيه و اجبار نيز درست رفتار نكرده و به عبارتي “عاصي” مي شود.  متاسفانه،اغلب والدين نمي دانند كه تنبيه مانع از ايجاد پيوندهاي عميق عاطفي بين آنها و فرزندشان مي گردد. زيرا طبيعي است كه انسان از كسي يا چيزي كه به او آسيب مي زند، تنفر داشته باشد. ارتباط عاطفي و عشق و محبت واقعي زماني بين والدين و فرزند ايجاد مي شود كه پيوندهاي احساسي قوي به صورت چند جانبه ايجاد شده باشد. از ديگر عوارض تنبيه بدني كودك، ‌فوران خشم و سرخوردگي انباشته شده در دوران كودك تنبيه شده است.  نوجوانان پرخاشگر و ناسازگار از آسمان به زمين نيفتاد ه اند، ‌بلكه نتيجه ي رفتارهاي تربيتي نادرست والدين خود هستند. والدين نمي دانند كه با تنبيه بدني كودك خود، باورهايي را در كودك خود تقويت مي كنند كه “زورگويي” و “قدرت حرف اول را مي زند” از جمله ي آنهاست. اين كودكان در آينده شروع به آزار و اذيت افراد ضعيف تر و كوچك تر از خود خواهند كرد و اين امر در زندگي آينده ي اين افراد، به امري عادي تبديل خواهد شد.برخي والدين هرگز در دوران كودكي خود نياموخته اند كه راه هاي مناسب تري نيز براي تربيت فرزندانشان وجود دارد.

در كل بايد به خاطر داشت كه عوارض ناشي از تنبيه بدني كودكان، تنها  گريبان گير والدين نخواهد شد، بلكه كل جامعه نيز از آن متاثر خواهد شد.. بايد هميشه به ياد داشت كه هر انساني حق دارد از خود دفاع كند و كودكان ما نيز هر چند كوچك اند، اما در واقع انسان هستند. پس سعي نكنيد حقوق آنها را ناديده بگيريد.

مقاله رایگان آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان

نوشته مقاله رایگان آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.This post first appeared on یک وی دو, please read the originial post: here

Share the post

مقاله رایگان آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان

×

Subscribe to یک وی دو

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×