Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک

عوامل نفوذ درادراك :

عواملي كه در مكانيزم ادراكي تأثير دارند به سه دسته تقسيم مي شوند :

  • ويژگي مشاهده گر (ادراك كننده )
  • ويژگي و اهداف مشاهده
  • ويژگيهاي موقعيت
ويژگيهاي مشاهده گر
عوامل موقعيت
۱- نيازها
ويژگي و هدف مشاهده
نمودار : عوامل تأثير گذار  بر ادراك
۶- انتظارات
ادراكات انفرادي
  • ويژگيهاي مشاهده گر ( عوامل ورودي )

اين موضوع مربوط به ويژگيهاي شخصي /انفرادي  ميگردد .

۱-۱ . نيازها و انگيزه ها : ادراك انفرادي اساساً نيازها و انگيزه هاي دروني ر امعين مي كند . آنها چيزهاي متفاوتي را بر طبق نيازها و انگيزه هاي متفاوتشان به دست مي آورند. نيازهاي متفاوت نتايج انگيزش ( تحريكات ) متفاوت مي باشد . تحريكات مردم از موارد گوناگوني ناشي مي شود كه به نيازها ي آنها بر ميگردد . بايد توجه داشت  در تفكر آرزومندانه ( خوشايند ) به معني داشتن يك ID  يا  همان كارت شناسايي كه معرف خصوصيات ويژه فرد است ، براي كاهش روابط تيره تلاش مي كند . در چنين شرايطي مردم فقط چيزهايي را كه در مورد آن تفكر آرزومندانه دارند را مشاهده مي كنند .

۲-۱ . خود مفهومي : ديدگاه هاي متفاوت افراد ، تصميمات روشني كه در مورد جهان پيرامون خود مي گيرند و يا اينكه در مورد خود چگونه فكر مي كنند ( يا همان خود مفهومي افراد ) . اين موضوع بر پايه تركيب روانشناسي انفرادي پيچيده ، و درك از خود استوار است . شناخت خود يا همان خودشناسي بر شناخت ديگران كمك مي كند .

۳-۱ اعتقاد ( عقيده و ايمان ) : اعتقادات شخصي برخورد با ادراك را هدايت مي كند . اين خيلي مشكل است براي ادراك ، كه تفكر مافوق عقايدش داشته باشد . چون در بيشتر زمانها به سمت عقايدشان پيش مي روند و افراد به همين طريق ادراك مي كنند . بر طبق گفته هاي دانيل كاتز .

*يك فرد سانسور مي كند محل ابلاغش را تا جايي كه عقيده اش را حمايت مي كند و از حمله خود را دور نگه مي دارد .

* ادراك روي خبر هايي كه از عقايد و شيوه هاي عمل پشتيباني مي كند جستجوي خود را انجام مي دهد .

* در آخر ، مخصوصاً درست وقتي كه سؤال  مي شود از شيوه عمل و عقايدشان  خودشان را كنترل مي كنند تا حالت تهاجمي نداشته باشند .

۴-۱ . تجارب گذشته :  ادراكات مردم بيشتر از تجارب گذشته شان تأثير مي پذيرد . هر شخص ، تجارب خوبي در گذشته داشته كه آنها را از مشاهدات روزمره و چيزهاي ديگر به دست آورده است .

۵-۱ . بيان روانشناسي هاي رايج : روانشناسي رايج يا همان قسمت هاي هيجاني نقش مهمي را در زندگي ادراكي مردم بازي مي كند . در اين جا تعريفي كه از شخص داريم اين است كه  چه چيزهايي را مشاهده مي كند . مثلاً طريقه مشاهده در حالتي كه شخص  احساس خوبي دارد با حالتي كه حالت مساعدي ندارد بسيار متفاوت است .

۶-۱ . انتظارات : بازي كننده اصلي در تعريف اينكه فرد چگونه مشاهده مي كند انتظازات است . انتظار پيش بيني دقيق حالت خوشايند رفتار هر شخص است . مثلاً اگر شخص در مورد X  چنين تصور مي كند كه هيچ نقطه مثبتي ندارد ، حتي اگر X  داراي شرايط خوبي هم باشد ؛ باز هم شخص همان گمان اشتباه را در مورد  او دارد و هميشه در حدس اشتباه  باقي مي ماند .

۲-  عوامل موقعيت : زمان ، مكان ، و موقعيت زماني نقش مهمي را در ابلاغ ادراك ايفا مي كنند . عواملي كه مي توانند موقعيت را تقويت كنند به صورت زير طبقه بندي مي شوند :

۱-۲ . دستگاه فيزيكي : كه شامل مكان ، موقعيت ، نور ، درجه حرارت ، دستگاه تهويه و ديگر وسايل رفاه و آسايش اساسي مي شود . پس همه اين موارد لازم براي افراد ، ممكن است مسلماً مشاهده گردد و يا برعكس .

۲-۲ . دستگاه اجتماعي : كه شامل منابع انساني مي شود ويا به عبارت ديگر افرادِ در پيرامون شما يا به گروه تأثير ميگذارند ويا مردم به شما علاقمند مي شوند و يا اينكه شخصيت شما به چيزي يابه كسي  كه با آنها كار مي كنيد علاقمند مي شود .

۳-۲ . دستگاه سازماني : كه شامل عوامل دروني سازمان ، ساختار و تشكيلات سازماني و غيره مي شود . همه اين موارد برادراك تأثير مي گذارد .

  1. ويژگيها و اهداف مشاهده :

۱- ۳ . اندازه : اندازه محركها ي ادراك شده از امكان مشاهده بزرگتر است و برعكس . افراد براي فهميدن مواردي كه به سبك روشن توضيح داده مي شوند ، موقعيت مناسبي را بدست ميآورند . بنابراين همان چيزها را مي فهمند .

۲-۳ . شدت : وقتي وسيله تحريك بيروني شدت زيادي داشته باشد ، احتمال آن براي مشاهده شدن بسيار بالا مي رود . براي مثال : صداي بلند ، رنگ هاي روشن و غيره كه احتمال اينكه آنها توجه را به خودشان جلب كنند بسيار بيشتر است تا يك صوتي آهسته و يا رنگهاي نسبتاً تيره .

۳-۳ . تكرار ( كثرت وقوع ) : در تكرار يك چيز ، بيشتر از انتخاب ادراكي استفاده مي كنيم . همچنين اين موضوع مطابق تئوري تكرار در يادگيري است .

۴-۳ . وضعيت : همچنين ادراك با توجه به وضعيت بر  مشاهده كننده اثر مي گذارد . افراد در شرايط و وضعيت هاي مناسب مي توانند بر ادراك كارمندان تأثير بگذارند  و در مقايسه با افرادي كه در شرايط و وضعيت هاي نامناسب و پائين قرار دارند .

۵-۳ . مقايسه كردن : وسيله تحريك در محيط اطراف در مقايسه با تركيبي از اين وسيله هاي تحريك ، توجه بشتري را به خود جلب مي كند .

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک

نوشته مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک اولین بار در یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان پدیدار شد.This post first appeared on یک وی دو, please read the originial post: here

Share the post

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک

×

Subscribe to یک وی دو

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×