Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

[EN] Political promises / [RO] Promisiuni politice


[EN]Is there anyone as naive as to disagree with the words added to the images? [RO] Există cineva atât de naiv, încât să nu fie de acord cu vorbele adăugate pe imagini?

[EN]Is there anything that could change our opinion? [RO] Există ceva care ne-ar schimba părerea?

[EN]I don’t believe in revolutions making politicians swallow their words. [RO] Nu cred în revoluţii care să-i facă pe politicieni să-şi înghită cuvintele.

[EN]Nor do I advise trusting any Political saviour.  What did Obamania achieve? [RO] Nici nu sfătuiesc a crede în vreun mântuitor politic. Ce a realizat Obamania?

[EN]I just want to say that, though painful, nothing is as liberating as telling the truth. [RO]Vreau doar să zic că, deşi dureros, nimic nu este mai eliberator decât a spune adevărul.

[EN]To the secular, I give a quote attibuted to George Orwell: [RO] Celor seculari, le dau un citat atribuit lui George Orwell:

[EN]In times of universal deceit telling the truth becomes a revolutionary act[RO]În vremuri de amăgire universală a spune adevărul devine un act revoluționar”  

[EN]To the believers, I remind Lord Jesus Christ’s words: [EN] Celor credincioşi le reamintesc cuvintele Domnului Iisus Hristos:

[EN]You will know the truth, and the truth will make you free[EN]Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi

[For all the posts on this blog go to/Pentru toate postările de pe acest blog mergi la: Contents/Cuprins]


This post first appeared on MunteanUK, please read the originial post: here

Share the post

[EN] Political promises / [RO] Promisiuni politice

×

Subscribe to Munteanuk

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×