Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Life Blogs  >  My Life Blogs  >  priest my-life Blog  > 

Priest Blog


frjessie.blogspot.com
Events and reflection of the author who happens to be a Roman Catholic priest of the Latin Rite in the Diocese of San Pablo, Philippines.
2017-04-01 15:30
Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 Noong panahong iyon: Nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit.” Ngunit nang m… Read More
2017-03-31 15:30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 7, 40-53 Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Hesus ang nagsabi, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” &ld&hell…Read More
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12
2017-03-31 15:30
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12 Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan;… Read More
Jeremias 11, 18-20
2017-03-31 15:00
Aklat ni propeta Jeremias 11, 18-20 Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nala… Read More
Facebook Apps Or Facebook Bdge
2017-03-31 05:30
Changing the blog themes will make you rearrange the widgets and badges and applications in the side bars. Facebook is one of the most innovative and revolutionary social media application a… Read More
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 At 23
2017-03-30 15:46
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23 Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng ma… Read More
Karunungan 2, 1a. 12-22
2017-03-30 15:40
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan 2, 1a. 12-22 Sinabi ng masasama: “Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway… Read More
+Meynardo
2017-03-30 07:36
We pray for the repose of the soul of Meynardo Manalo, The father of Rev. Fr. John Derick Manalo, the priest director of the Second Ecclesiastical District of the Diocese of San Pablo of the… Read More
Juan 7, 1-2. 10. 25-30
2017-03-29 15:58
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 7, 1-2. 10. 25-30 Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang Galilea; iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Judio roon… Read More
Mateo 4, 4b
2017-03-29 15:52
Mateo 4, 4b Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal Read More

Subscribe to Priest

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×