Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

NOWY WYMIAR małego BIZNESU - prowadzenie firmy bez rejestracji


Pytanie, które chyba każdy choć raz w życiu sobie zadał - a może tak własna firma? i odpowiedź - mi się nie opłaca :(  - nie zarobię by opłacić ZUS-y i podatki....  teraz może odejść do lamusa. Można przynajmniej spróbować. Tak, sama spróbuję, więc te informacje dodaję do notatnika.

30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa i  tym samym zacznie obowiązywać nowe Prawo Przedsiębiorców, wprowadzając nowe możliwości - również dla blogerów, fotografów, korepetytorów, mężczyzn i kobiet planujących spróbować swoich sił na gruncie własnego zatrudnienia.

Nowa ustawa to z jednej strony możliwość podejmowania aktywności biznesowych, nazywanych tzw. działalnością nieewidencjonowaną (działalność niskoprzychodowa bez konieczności rejestracji itp.), a z drugiej strony to ulga na start - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie zdrowotne pozostaje do opłacenia) - na okres sześciu miesięcy.

Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw dotyczący takich obszarów, jak m.in.: 

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, 
 • zakładanie firmy, 
 • zawieszenie działalności, 
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego, 
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności. 
LINK bezpośredni: Konstytucja Biznesu

Najważniejszą ustawę w ramach Konstytucji Biznesu stanowi Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej - Dz.U. 2018 poz. 646, Data wejścia w życie: 2018-04-30

LINK bezpośredni: Prawo przedsiębiorców


Co to oznacza w praktyce, jakie korzyści przyniesie w rzeczywistości i czy faktycznie można spróbować zostać przedsiębiorcą?

 

1. Bezprecedensowo - można zacząć od działalności nierejestrowanej !
 • czyli drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług;
 • jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • dochody z takiej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych;
 • możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy;
 • działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.2. ULGA NA STRAT w składkach ZUS dla nowych firm !
 • rozpoczynając przygodę biznesową, zostajemy zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 pełnych miesięcy kalendarzowych działalności (co więcej zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie korzystania z ulgi na start nie przerywa jej biegu);
 • zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych następuje dopiero w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to jest obecnie;
 • możliwość skorzystania następnie przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u.

Nie dotyczy to jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe dla każdego - również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi (jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne przy podstawie 9% to 319,94 zł m/c w 2018 r., a zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych to 7,75% jej podstawy - czyli 275,51 zł, czyli realnie koszt składki wyniesie ok. 45 zł pod warunkiem podatku dochodowego od osób fizycznych co najmniej 275 zł miesięcznie).
więcej o rozliczaniu składki zdrowotnej w podatkach


Istnieje zwolnienie z obowiązku opłacania również składki na ubezpieczenie zdrowotne, które dotyczy osób tylko w szczególnych przypadkach, jak:

- emeryta bądź rencisty, którego świadczenia nie przekraczają miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

- osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

- osób pobierających zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.ULGA na start adresowana jest do osób podejmujących po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą albo rozpoczynających ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.


Aktualne informacje będą przedstawiane na nowym portalu internetowym dla przedsiębiorców, który będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. 

Wyjaśni, w jaki sposób zrealizować poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP (nastąpi stopniowa likwidacja REGON).

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy:
 • Prawo przedsiębiorców, 
 • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, 
 • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
 • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/


This post first appeared on Z Notatnika KTX, please read the originial post: here

Share the post

NOWY WYMIAR małego BIZNESU - prowadzenie firmy bez rejestracji

×

Subscribe to Z Notatnika Ktx

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×