Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

3 Don'ts For Happier Life

Jsem příšerně, příšerně náladový člověk. Dokážu být celé dny veselá, nic mi nedělá problém .. a potom mě sebemenší hloupost dokáže rozhodit tak, že se mi najednou vytratí jakákoliv životní energie. Ale jelikož se tyhle moje nálady střídají poměrně často, aspoň už vím, co je způsobuje. A můžu vám tak dát tak pár tipů, jak se těm nejhorším "deep náladám" vyhnout.

I'm very very moody person. I can be happy all day long, I can do anything with no problem .. and then some little thing absolutely destroys my mood and my life energy disappears. But because of my moods change so often at least I know what cause them. And I can give your few tips how to avoid the worst "deep moods".

1. Don't Expect
Kde není očekávání, tam není zklamání ... Často se na něco těším a v hlavě si do detailů představuji, jak by každý moment mohl proběhnout. Jenže když to tak nakonec není, zklamání je u mě tak velké, že mě pak začne štvát každá sebemenší hloupost. A jde to se mnou z kopce. Problém je v tom, že ať už si svoje vlastní chování v dané situaci naplánuji jakkoliv, neovlivním ostatní lidi kolem. Mít cíle a plány je dobrá věc - ale jen pokud jejich výsledek záleží pouze na vás a ne na okolí nebo ostatních lidech. Ti totiž můžou s vašimi plány pěkně zamávat aniž byste to mohli ovlivnit. Ať už jste si naplánovali cokoliv. Těšte se a věřte tomu, že to prostě dopadne dobře - ať to znamená cokoliv.

No expectations, no disappointments ... I often look forward to something and I imagine in details what it could be like. But if it doesn't end according to my ideals, my disappointment is so big that I feel worse and worse by every stupid thing that happens then. The problem is that altough you plan your behaviour in certain situation, you can't affect other people's behaviour. Having plans and goals is a good thing - but only if you're the only one who the results depend on. Other people can ruin your plans completely no matter what you planned. Look forward and just believe that it will go well - no matter what does this mean.
2. Don't let people ruin your little world
S tím souvisí částečně i moje další rada - nedovolte, aby vaše štěstí záviselo na názoru ostatní lidí. Měli bychom se naučit být šťastní bez toho, aniž bychom k tomu potřebovali někoho dalšího. Aniž bych chtěla, patřím mezi lidi, kteří často přemýšlí o tom, co si o nich myslí druzí. Ale někde uvnitř vím, že je to vážně úplně jedno. To, co si o vás myslí nebo říkají ostatní, je jejich věc a vás se to prakticky vůbec netýká. Je to v jejich hlavě, v jejich vidění života. Když jsou na vás nepříjemní, neznamená to nutně, že vy něco děláte špatně - možná se jenom zrovna děje něco negativních v tom jejich malém světě.

My next advice is related to the previous one - don't let your hapiness to depend on other people's opinion. We should learn to be happy without anyone else's help. Altough I don't want to, I'm one of the people who think a lot about what others think about them. But somewhere inside of me I know that it doesn't matter at all. What other people think and say about you is not your business. It's in their own head, in their world vision. If they act mean, it doesn't always mean that you're doing something wrong - maybe just something negative is happening in their own little world.

3. “Don't cry because it's over, smile because it happened.” -Dr. Seuss
Užívat si naplno přítomnosti umí málokdo. Máme pocit, že pořád něco musíme dělat, aby to šlo v budoucnosti podle našeho plánu. A když nestíháme a je toho na nás moc, radši se uzavřeme do sebe a začneme se zaobírat minulostí. Která nám často spíš ještě pokazí náladu. Můj poslední tip naprosto vystihuje tento citát amerického spisovatele. Nebuďme smutní, že něco hezkého, co se stalo v minulosti, už je pryč. Tak přece funguje život - všechno má začátek a konec. Buďme rádi za ty dobré věci, které se staly - i přesto, že už třeba teď netrvají. Jestli jsme z nich měli někdy alespoň na chvíli radost, stálo to určitě za to. 

Not many people can really enjoy the present. We think we have to do something constantly to get the future we dream about. And when there's to much to do and we're not able to handle it, we rather resign and we start to think about the past. That can make us feel even much worse. My last tip is exactly what the quote from one american writter says. Don't be sad because something beautiful happened and it's over now. That's how the life works - everything has its start and its end. Be happy for the pretty things in our past that happened - even if they last no longer. If we were happy about them for at least a while - it was definitely worth it.This post first appeared on MeAdelaida: Dreamer's Life Journey, please read the originial post: here

Share the post

3 Don'ts For Happier Life

×

Subscribe to Meadelaida: Dreamer's Life Journey

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×