Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

A NEW SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION GETS. SOME ROADS THAT THAT HAPPENS IT!

Mycoplasma Genitalium is an unusual condition in the immune system that affects muscles or muscles. Its effect is not immediately seen and it is contagious by intercourse. Many people have found that they have not even known that they have this disease. Some symptoms are: vaginal bleeding, menstrual pain, menstrual discharge and pain in the vicinity of the sperm, especially if they have sex. When it gets worse it is very dangerous. About 1 percent of the world’s population is affected by this bacterium in the predictions of experts. When it comes to a woman it is seen because of symptoms like vaginal bleeding, infertility, pain in sex and ectopic pregnance. This infection is much weaker when it comes to men. There are many types of mycoplasma but some of these are seen only in the human body and cause even more different types of body disorders. According to a study, this infection has exceeded the case of gonorrhea when it affects the number of affected people and is the third among infectious diseases when it comes to sex with young people. Among the participating teenages in the study conducted in America, it shows that 4.2 percent have chlamydia, 2.3 have trichomonas, 1 percent have mycoplasma and 0.4 are affected by gonorrhea. It is also similar to the results of the study done in the UK. If you want to get STDs safe and use a condom.

ISANG BAGONG Sexually Transmitted Infection ANG KUMAKALAT. ILANG DAAN NA KATAO NA ANG NAAPEKTUHAN NITO!
Ang Mycoplasma Genitalium ay hindi pangkaraniwang kondisyon sa immune system na nakaka-apekto sa mga kalamnan o muscles.

Ang epekto nito ay hindi kaagad nakikita at ito ay nakahahawa sa pamamagitan ng pagtatalik. Maraming tao ang nadapuan nito ang hindi man lamang alam na meron sila ng sakit na ito.
Ang ilang sintomas na napag-alaman na ay: pagdurugo sa vagina, pananakit ng itlog sa lalake, discharge sa ari ng lalake at pananakit sa paligid ng ari lalo na kung nakikipagtalik. Kapag lumala ito ay masyadong delikado.
May 1 percent ng populasyon ng mundo ang apektado ng bakterya na ito sa hula ng mga eksperto. Pagdating sa babae ito ay nakikita dahil sa mga sintomas tulad ng vaginal bleeding, infertility, masakit kung nakikipagtalik at ectopic pregnance. Mas magaan ang impeksyon na ito pagdating sa mga lalake.
Maraming uri ng mycoplasma pero ang ilang dito ay makikita lamang sa katawan ng tao at nagiging sanhi pa ng ibat-ibang uri ng sakit sa katawan.
Ayon sa isang pag-aaral ang impeksyon na ito ay nalampasan na ang kaso ng gonorrhea pagdating sa dami ng naapektuhan at naging pangatlo na sa mga nakahahawang sakit pagdating sa pakikipagtalik ng mga kabataan.
Sa mga kalahok na teenages sa pag-aaral na ginawa sa America, ipinakita dito na 4.2 percent ay merong chlamydia, 2.3 ay may trichomonas, 1 percent ay may mycoplasma at 0.4 ay apektado ng gonorrhea.
Kaparehas din ito ng resulta ng pag-aaral na ginawa sa UK.
Kung gusto mong makaiwas sa mga STD ay maging ligtas at gumamit ng condom.

The post A NEW SEXUALLY Transmitted Infection GETS. SOME ROADS THAT THAT HAPPENS IT! appeared first on Jerminix.This post first appeared on Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings, please read the originial post: here

Share the post

A NEW SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION GETS. SOME ROADS THAT THAT HAPPENS IT!

×

Subscribe to Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×