Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

HOW TO VISIBLE SKIN PORES USING ONLY 1 INGREDIENT!

HOW TO VISIBLE SKIN PORES USING ONLY 1 INGREDIENT! People with oily skins have great and easy to notice that skin pores make them nourish. Consequently many of them want to reduce it. There are so many products for it but you can more easily cheat if you use a natural way to resolve this problem. The natural cures that are swollen on the mouth are effective and easy to do because most of them are made of only 2-3 ingredients. WATER AND BAKING SODA Mix well 2 tablespoons of baking soda and water. Use the resulting paste on the face and leave for 15 minutes. When the mask is tight, rinse with cold water. CUCUBER AND LEMON Juice Peel a cucumber and crush it. Add a teaspoon of rosewater and a few drops of lemon juice. Put this blend in a clean cloth, fold it and use it on the face. Finally wash cold water. EGGWHITE AND LEMON JUICE Make your own natural face mask just a few drops of lemon juice and 2 egg whites. Use this mask on the face and let dry for a few minutes. Then rinse with cold water. This mask helps to straighten and narrow the skin pores, and also eliminate dead skin cells and oil. TOMATO AND LIME JUICE In a tomato juice add 2-4 drops of lime juice. Use this liquid on the face with a cotton ball and leave it on the face for about 15 minutes. Then rinse with cold water. The oil on your face will be cut off thanks to the acid in the lime and tomato function as an astringent. It also protects the skin from closing the pores. ALMOND AT LIME JUICE Place a few almonds in a small water dish and leave overnight. In the morning, mash the almonds to form filling. Add a teaspoon of lime juice to this paste. Use in the face and let for 30 minutes. Then rinse with cold water. LEMON AND PINEAPPLE JUICE Rinse the juice of half a lemon and mix it with half a cup of pineapple juice. Soak a face cloth on it and place it on the face for 5 minutes. Then rinse with humid water. The enzymes in the pineapple help to cleanse and smooth the skin. In addition, the astringent effet of acid derived from lemon juice is also effective.

PAANO TANGGALIN ANG VISIBLE SKIN PORES GAMIT LAMANG ANG 1 INGREDIENT! Ang mga tao na mayroong oily skin ay may malalaki at madali mapansin na skin pores na ikina-iinis nila. Dahil dito ay marami sa kanila ay sa kanila ang gustong paliitin ito. Maraming mabibiling mga produkto para dito pero mas makakamura ka kung gagamit ka ng isang natural na paraan pa maresolba ang problemang ito. Ang natural na panlunas na nakalisata sa baba ay epektibo at madali lamang gawin dahil karamihan dito ay gawa sa 2-3 sangkap lamang. TUBIG AT BAKING SODA Ihalo ng mabuti ang 2 tablespoons ng baking soda at tubig. Gamitin ang resultang paste dito sa mukha at pabayaang matuyo ng 15 minuto. Kapag mahigpit na ang maskara ay banlawan ng malamig na tubig. CUCUBER AT LEMON JUICE Balatan ang isang cucumber at durugin ang balat nito. Dagdagan ng isang kutsarita ng rosewater at ilang patak ng lemon juice. Ilagay ang timpladang ito sa isang malinis na tela, tiklopin at gamitin sa mukha. Sa huli ay maghugas ng malamig na tubig. EGGWHITE AT LEMON JUICE Gumawa ng sarili mong natural face mask sa ilang patak lamang ng lemon juice at 2 egg whites. Gamitin ang maskara na ito sa mukha at pabayaang matuyo ng ilang minuto. Pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. Ang maskara na ito ay makakatulong para unatin at paliitin ang skin pores, at para din matanggal ang dead skin cells at oil. TOMATO AT LIME JUICE Sa isang tomato juice ay idagdag ang 2-4 patak ng lime juice. Gamitin ang likidong ito sa mukha sa pamamagitan ng isang cotton ball at pabayaan ito sa mukha ng mga 15 minuto. Pagkatapos nito ay banlawan ng malamig na tubig. Ang oil na nasa mukha mo ay matatanggal salamat sa mga acid sa lime at sa paggana ng kamatis bilang astringent. Inuunat din nito ang balat ang sinasara ang pores. ALMOND AT LIME JUICE Maglagay ng ilang almonds sa isang maliit na pinggan ng tubig at pabayaang nakababad ng magdamag. Sa umaga, lamasin ang almonds para makabuo ng pasta. Magdagdag ng isang kutsarita ng lime juice sa paste na ito. Gamitin sa mukha at pabayaan ng mga 30 minuto. Pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. LEMON AT PINEAPPLE JUICE Pigain ang katas ng kalahating lemon at ihalo ito sa kalahating tasa ng pineapple juice. Ibabad ang isang face cloth dito at ilagay sa mukha ng 5 minuto. Pagkatapos ay banlawan ng malamit na tubig. Ang enzymes na nasa pineapple ay nakakatulong para linisin at unatin ang balat. Bukod dito ay mabisa din ang astringent effet ng acid na galing sa lemon juice.

The post HOW TO VISIBLE SKIN PORES USING ONLY 1 INGREDIENT! appeared first on Jerminix.This post first appeared on Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings, please read the originial post: here

Share the post

HOW TO VISIBLE SKIN PORES USING ONLY 1 INGREDIENT!

×

Subscribe to Jerminix - Cebu Events , Food And Hapennings

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×