Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Facebook-mainonta

Tällä sosiaalisen median aikakaudella jo perinteikäs Facebook on vakiintunut osaksi monen suomalaisen jokapäiväistä elämää. Koska Facebookin toiminta perustuu sosiaalisiin verkostoihin, vuorovaikutukseen ja jatkuvasti uusien kontaktien syntymiseen, hyvin suunniteltu Facebook-mainonta voi olla kannattava askel kohti tehokkaampaa markkinointia niin yrityksen tunnettuuden ja brändin rakentamisen kuin myös asiakasvirran ja myynnin kasvattamisen näkökulmista.

Facebook-mainonta
Mitä on Facebook-mainonta?

Mitä Facebook-mainonta on?

Facebookissa mainoksia esitetään kohdennetusti käyttäjistä saatujen tietojen perusteella. Tekstiä, kuvia tai mahdollisesti videota sisältävät mainokset tavoittavat Facebookin selaajia sivuston muun sisällön lomassa.

Mainonta Facebookissa on joko ei-maksettua eli orgaanista tai maksettua näkyvyyttä. Orgaanista mainontaa on Yrityksen omien Facebook-sivujen kautta tehdyt julkaisut, jotka näkyvä käyttäjien uutisvirrassa kuten muutkin postaukset.

Uutistulva ja algoritmit vaikuttavat orgaanisen postaamisen kautta saavutettavaan näkyvyyteen, ja ilmaisen Mainonnan haasteena onkin päivitysten hukkuminen tavoiteltavien asiakkaiden uutisvirtaan. Maksettu mainonta Facebookissa ei ole samalla tavalla algoritmien armoilla, vaan sen taustalla on ennalta määritelty näyttötiheys ja suunniteltu kohdeyleisö.

Maksettu mainonta tapahtuu joko suoraan Facebook-yrityssivun markkinointitoimintojen kautta tai esimerkiksi Facebookin oman mainosten hallinta -työkalun avulla. Maksetun mainoksen saa näkyviin uutisvirran lisäksi halutessaan myös muun muassa Stories-tarinoihin, Facebook-hakutulosten yhteyteen tai tietokoneella Facebookia käyttävien ruudun oikeaan sarakkeeseen. Käyttäjä erottaa maksetun mainoksen muusta virran materiaalista vähintään julkaisun sisältämästä sponsoroitu-merkinnästä.

Monessa tapauksessa orgaanisen postailun ja hyvin suunnitellun maksetun mainonnan yhdistäminen takaa yritykselle tehokkaan näkyvyyden Facebookissa.

Kohdennettua ja tavoitelähtöistä mainontaa

Facebook-mainonnan keskeinen ominaisuus on mahdollisuus sen suuntaamiseen hyvinkin rajatulle kohdeyleisölle. Maksettu Facebook-mainonta voidaan kohdentaa yrityksen tavoitteiden mukaan esimerkiksi käyttäjien iän, sijainnin tai profiloituvien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Hyvin kohdennettu Facebook-mainos näkyy vain aidosti potentiaalisten asiakkaiden ruuduilla, mikä heijastuu mainonnan tuottamaan tulokseen. Oikein suunnattu mainos vetoaa juuri niihin, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita yrityksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Mainonnalle asetetut tavoitteet vaikuttavat Facebook-mainoksen kohdentamiseen, sijoitteluun, sisältöön sekä ylipäätään siihen minkälaista mainontaa Facebookissa kannattaa tehdä. Facebook-mainonnan kautta voi tavoitella esimerkiksi lisää asiakasvirtaa, brändin imagon kehittämistä tai myyntiä. Näistä tavoitteista riippuen kannattaa mainostaa yrityksen Facebook-sivuja, siellä tehtyjä yksittäisiä julkaisuja, muuta yrityksen sivustoa tai suoraan tuotteita ja palveluita.

Mainonnan tarkoitusten ja tavoitteiden linjaamiseen kannattaa käyttää aikaa tehokkaan markkinoinnin takaamiseksi. Erilaiset julkaisu- ja mainostyypit sekä kohdeyleisön laajuus ja rajaus vaikuttavat mainonnan tuloksiin.

Toiminnallista mainontaa, joka ohjaa suoraan yrityksen luo

Facebookin käyttäjiään toiminnallistavat ominaisuudet, kuten julkaisuista tykkääminen, niihin reagointi sekä seuraaminen, jakaminen ja kommentointi, palvelevat myös siellä tehtävää mainontaa. Onnistuneesti kohdennettu mainos saa tykkäyksiä, ja sitä saatetaan jakaa eteenpäin, jolloin yritys saa lisää näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita kohderyhmän verkostojen kautta.

Näkyvyyden lisäksi maksetulla Facebook-mainonnalla voi kasvattaa asiakasvirtaa johdattamalla ihmisiä mainostettavan asian ääreen suoraan julkaisusta. Maksettuun mainokseen lisätty toimintakutsupainike kannustaa asiakkaita yritykselle tärkeään toimintaan välittömästi. Linkin sisältävä painike voi kehottaa vaikka lukemaan lisää, ottamaan yhteyttä tai ostamaan. Painikkeen klikkaaminen vie käyttäjän yrityksen Facebook-sivuille, erillisille kotisivuille tai esimerkiksi verkkokauppaan tai siellä yksittäiseen myytävään tuotteeseen mainonnan tavoitteiden mukaisesti.

Facebook-mainonnan toiminnallisuuden kautta voi yritykselle rakentua uusia verkostoja ja se auttaa sekä tarkentamaan kohdeyleisöä että kasvattamaan tunnettuutta. Lisäksi toimintaan ohjaaminen sitouttaa asiakkaita ja johdattaa kiinnostuneita pienellä vaivalla Suoraan Yrityksen Luo.

Facebook-mainonta on suosittu markkinointikeino

Facebook on Suomessa johtava alusta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa mainonnassa. Suosioon vaikutta Facebookin mahdollistamat monet edut verrattuna muihin kanaviin. Niistä ehkä merkittävin on kohdentamismahdollisuuksien yhdistyminen suureen käyttäjämäärää, joista moni toimiala löytää edelleen oman kohdeyleisönsä.

Facebookin valta-aseman yksi osatekijä on myös sen suoma mahdollisuus saada hyvä vastine mainontaan käytetylle rahasummalle. Yksinkertaistaen Facebook-mainonnassa yritys maksaa ennalta määrittämistään tuloksia: joko näyttökerroista tai mainoksen tuottamasta konversiosta. Valitut tavoitteet vaikuttavat mainoksen hinnoitteluun. Mainontaan käytetyllä summalla saa siis sen määrittämän verran tavoitteiden mukaista huomiota, ja yritys maksaa vain ihmisten kohtaamista mainoksista. Tämän hinnoitteluperiaatteen ja kohdentamisen ansiosta mainosbudjetti ei kulu satunnaiseen näkyvyyteen tai näkymättömyyteen sattumanvaraisesti määräytyvälle joukolle, vaan sillä saa oikeasti huomiota yritykselle tärkeiden kohderyhmien keskuudessa.

Mainonnan tarkkailu ja optimointi auttavat saamaan parhaan mahdollisen vastineen kulutetulle rahalle. Facebook-mainonnan analyysityökalulla voidaan tarkastella markkinoinnin toteutumista ja tehokkuutta useilla mittareilla. Analysoimalla mainoksen tavoittaneiden Facebook-käyttäjien määrää, toimintaa ja demografisia tietoja tai esimerkiksi sitä, minkä tyyppiset käyttäjät ovat sitoutuneinta yleisöä, voidaan mainontaa mukauttaa nopeasti haluttuun suuntaan. Verrattuna jähmeämmin mitattavissa oleviin mainontatapoihin, Facebook-mainonnan joustavuus tuo merkittäviä etuja markkinointiin ja on varmasti myös yksi syy sen suosioon.

Facebook voi olla monessa mielessä toimiva ja kokeilun arvoinen kanava mainonnalle. Onnistuneen Facebook-mainonnan tae on kohderyhmän tunteminen, mainosten huolellinen suunnittelu ja toteutus sekä mainonnan jatkuva seuranta ja tarvittava säätäminen.

Ota yhteyttä, kun mietit Facebook-mainontaa

Lisää aiheesta Facebook-markkinointi

  • Facebook-mainokset ja mitä mahdollisuuksia mainoksissa on
  • Google Ads vai Facebook-mainonta, mitä eroa?
  • 5 vinkkiä Facebook-mainontaan
  • Facebook- ja SoMe-mainonta Suomessa
  • Valitako digitoimisto, mainostoimisto vai markkinointitoimisto?

The post Facebook-mainonta appeared first on Menestystarinat.This post first appeared on Menestystarinat Blogi, please read the originial post: here

Share the post

Facebook-mainonta

×

Subscribe to Menestystarinat Blogi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×