Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Sisältömarkkinointi on tärkeä osa nykyajan markkinointia

Mitä tarkoittaa sisältömarkkinointi ja kuinka se toimii käytännössä? Lue artikkeli ja ala panostamaan tehokkaaseen markkinointiin tänään!

Mitä on sisältömarkkinointi
Aloitetaan menestyvä sisältömarkkinointi!

Sisältömarkkinointi

Markkinointi on oleellinen osa menestyvän yrityksen toimintaa. Tehokas ja kohdistettu markkinointi auttaa yritystä keräämään itselleen lojaalia asiakaskuntaa sekä rakentamaan brändistään tunnetun. Parin viime vuosikymmenen aikana markkinointikeinot ovat muuttuneet huomattavasti, sillä esimerkiksi internetin yleistyminen on asettanut mainonnalle aivan uudenlaiset ehdot. Tänä päivänä on entistä tärkeämpää erottua mainostajien loputtomasta massasta ja paras keino onnistua tässä, on panostaa laadukkaaseen sisältömarkkinointiin.

Mitä sisältömarkkinointi on?

Sisältömarkkinoinnissa keskitytään yrityksen tuotteiden mainostamisen sijaan asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Yritys tuottaa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan sisältöä, kuten artikkeleita, videoita tai kuvia, joiden avulla pyritään valamaan luottamusta asiakkaisiin, sekä antamaan tietoa heille tärkeistä aiheista. Sisältömarkkinoinnissa pyritään sitouttamaan asiakkaita luomalla arvokasta, oleellista sekä johdonmukaista sisältöä, jonka myötä asiakas aktivoituu ostamaan yrityksen palveluita tai tuotteita.

Sisältömarkkinoinnin historia

Sisältömarkkinointi juontaa juurensa kauas historiaan, sillä sitä on harjoitettu jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Yksi vanhimmista esimerkeistä sisältömarkkinoinnin saralla on edelleen julkaistava The Furrow -aikakauslehti, joka käsittelee maanviljelyä. Lehden julkaisija on maanviljely- ja rakennuslaitteita valmistava John Deere -yritys. Yhä tänä päivänä lehti jakaa lukijoilleen arvokasta tietoa maanviljelyn uusimmista innovaatioista ja trendeistä ympäri maailman, ja sen tavoite onkin ollut alusta saakka antaa lukijoille mahdollisuus tulla paremmiksi maanviljelijöiksi. Ajatuksena on, että kun lukijat innostuvat uusimmista trendeistä, hankkivat he tarvittavat välineet automaattisesti luotettavaksi kokemaltaan taholta, eli John Deereltä.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet vaihtelevat yrityksestä ja sen muista markkinointikeinoista riippuen. Tavallisesti sisältömarkkinoinnilla pyritään Muun Muassa lisäämään ja vahvistamaan brändin tunnettavuutta, sekä lisäämään asiakas- ja merkkiuskollisuutta. Sisältömarkkinoinnin avulla pyritään myös palvelemaan ja sitouttamaan asiakkaita siten, että heistä tulisi tulevaisuudessa ensin tuotteen tai palvelun kokeilijoita ja sitten pitkäaikaisia asiakkaita. Sisältömarkkinoinnissa hyödynnetään niin ikään ”user generated contentia”, eli käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka käytännössä voi olla esimerkiksi brändin käyttäjien keskustelufoorumi.

Sisältömarkkinointi käytännössä

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda asiakkaalle yksilöityä ja arvokasta sisältöä, joka vastaa hänen ongelmiinsa, saa hänet innostumaan tai on hänelle tärkeää. Hyviä esimerkkejä sisältömarkkinoinnista ovat Muun Muassa Erilaiset asiantuntija-artikkelit, blogitekstit sekä asiakastarinat, joiden avulla asiakas saadaan houkuteltua yrityksen sivuille. Lisäksi muun muassa erilaiset ilmaiset kokeilujaksot kuuluvat laadukkaan sisältömarkkinoinnin piiriin.

Haluatko lisätietoja sisältömarkkinoinnista? Ota yhteyttä!

Lisätietoja markkinoinnista

  • Lue lisää ”Mitä on sisältömarkkinointi” Content Marketing Instituten sivuilta (US)
  • Tee tulosta sisältömarkkinoinnilla
  • Näin teet sisältömarkkinointia, joka koskettaa oikeita ihmisiä
  • Google Analytics & Konversio
  • Mikä on hyvä yritystarina?

The post Sisältömarkkinointi on tärkeä Osa Nykyajan Markkinointia appeared first on Menestystarinat.This post first appeared on Menestystarinat Blogi, please read the originial post: here

Share the post

Sisältömarkkinointi on tärkeä osa nykyajan markkinointia

×

Subscribe to Menestystarinat Blogi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×