Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Harkinnassa uudet verkkosivut yritykselle

Verkkosivujen uudistaminen on tärkeä vaihe yritykselle, ja se liittyy usein yrityksen strategiaan, kehittämiseen ja markkinointiin. Uudet verkkosivut ovat nykyaikana erittäin tärkeä alusta sekä asiakashankintaan, että muuhun sidosryhmäviestintään ja asiakaspalveluun. Uudet kotisivut voivat yrityksen valinnoista riippuen edesauttaa tai heikentää yrityksen menestysmahdollisuuksia.

Verkkosivujen suunnittelun riskit

Verkkosivujen toteuttamisessa ei kannata ottaa turhia riskejä, vaan noudattaa hyväksi todettuja menetelmiä. Suurin riski verkkosivujen suunnittelussa on tehdä ratkaisuja, joihin ei löydy tutkittua tietoa taustalle perustelemaan päätöksiä. Aivan yhtä huolestuttavaa on tehdä valintoja, joiden vaikutuksista ei ole tietoutta, eli päätöksiä tehtäessä ei edes tiedetä, että otetaan riskejä.

Verkkosivujen suunnittelussa huomioitavat osa-alueet, joilla minimioidaan riskit ja maksimoidaan onnistumisen todennäköisyys:

 • Asiakaslähtöisyys. Suunnittelussa tulisi huomioida alusta alkaen kenelle verkkosivuja tehdään.
 • Asiakkaan ostopolun vaiheet. Verkkosivujen rakenteessa ja sisällössä tulisi huomioida asiakkaan ostopolun eri vaiheet (tietoisuus, kiinnostus, tarve ja hankinta)
 • Käytettävyysvalinnat. Miten verkkosivujen tulisi toimia eri päätelaitteilla.
 • Saavutettavuus. Tuleeko verkkosivujen palvella erikoisryhmiä.
 • Nopeus. Kuinka nopeita sivuja tavoitellaan ja kuinka tärkeä nopeus on.
 • Yritysilme ja brändi. Onko yrityksellä dokumentoitu ohjeistus visuaalisuudesta, jota verkkosivujen suunnittelun tulisi noudattaa?
 • Verkkosivujen kehittäminen julkaisun jälkeen. Varataanko julkaisun jälkeiseen kehittämiseen aikaa ja resursseja? Harvoin sivuja saadaan ”kerralla kuntoon” ja vasta todellinen asiakasvirta kertoo siitä miten sivuja käytetään.
 • Verkkosivujen ylläpito. Kuinka monta eri käyttäjäryhmää sivuja tulee ylläpitämään.

Uusien verkkosivujen suunnittelun parhaat käytännöt

Erityisesti B2B -yrityksille sopiva toimintatapa verkkosivujen tavoitteiden kirjaamiseen ja toteuttamiseen on MoSCoW -malli, joka on kehitetty jo 90-luvulla ja sen avulla voidaan priorisoida verkkosivujen uudistamisessa tärkeät asiat vähemmän tärkeiden edelle.

MoSCoW -sana on lyhennelmä termeistä:

 • Must have – Ominaisuudet, jotka uusilla verkkosivuilla täytyy olla
 • Should have – Ominaisuudet, jotka uusilla verkkosivuilla tulisi olla
 • Could have – Ominaisuudet, jotka uusilla verkkosivuilla voisi olla
 • Won’t have – Ominaisuudet, joita uusilla sivuille ei tule olla

MoSCoW -malli muodostaa priorisoinnin nelikentän ja se on hyvä laatia hyvissä ajoin verkkosivu-uudistukseen lähdettäessä.

MosCoW-malli, lähde: https://www.windmillstrategy.com/bringing-order-to-b2b-website-redesign-strategy-planning-how-to-use-the-moscow-process/

MoSCoW -malliin on erityisen tärkeää kirjata kaikki hyvinkin yksityiskohtaiset asiat, jotta ne tulevat huomioiduksi ja priorisoiduksi yrityksen verkkosivu-uudistuksessa.

Asiakaslähtöiset verkkosivut yritykselle

Asiakaslähtöisyys huomioidaan verkkosivu-uudistuksella laatimalla jokaisesta kohderyhmästä ihanneasiakasprofiili, eli ostajaprofiili. Ihanneasiakasprofiilit voivat löytyä esimerkiksi:

 • Yrityksen eri palvelu- tai tuoteryhmistä, joista jokaisella voi olla erilainen ihanneasiakas uusasiakashankintaa ajatellen
 • Ostajaprofiili voi olla tarpeen laatia rekrytoinnin tueksi, mikäli rekrytointi verkkosivujen avulla on yrityksen tavoite
 • Sijoittajat voivat olla yrityksen kohderymää
 • Lehdistö tai toimittajat
 • Nykyisestä asiakaskunnasta

Ne kohderyhmät, joita erityisesti halutaan palvella Uusilla Verkkosivuilla, tulisi laatia ostajaprofiili ja ostopäätöspolku, jotta uusilla verkkosivuilla osataan palvella mahdollisimman hyvin asiakkaita.

Kilpailuetu yritykselle uusilla verkkosivuilla

Uusien verkkosivujen tulisi olla yritykselle kilpailuetu. Mikäli verkkosivut tehdään yritykselle, joka ei tavoittele kilpailuetua, niin verkkosivut hukkuvat helposti massaan, eivätkä ne jää mieleen.

Kilpailuetu yritykselle muodostuu, kun yritys osaa toimia:

 • Asiakaslähtöisesti
 • Kilpailijoista erottuvasti
 • Visuaalisesti ja sisällöllisesti asiakasedusta viestien

Vältä turhat riskit ja ota Menestystarinat avuksesi

Uudet verkkosivut ovat sijoitus tulevaisuuteen. Uudet verkkosivut ovat yritykselle strategian toteuttamiseen liittyvä päätös. Ethän tee strategisia päätöksiä liian kevyesti. Menestystarinat on hyvä strateginen kumppani toteuttamaan liiketoimintalähtöiset verkkosivut yrityksellesi.

Ota meihin yhteys, niin keskustellaan verkkosivuista, jotka toteuttavat tavoitteesi liiketoiminnassasi!

The post Harkinnassa uudet verkkosivut yritykselle appeared first on Menestystarinat.This post first appeared on Menestystarinat Blogi, please read the originial post: here

Share the post

Harkinnassa uudet verkkosivut yritykselle

×

Subscribe to Menestystarinat Blogi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×