Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

How is it possible that you play games you don’t even know about?

This article has been written based on one of Daniel’s question which was not meant the way it sounded but it has inspired me enough.

It might seem that in, let’s say, happy relationships, people say they are not „in danger“ and they already have some „stability“ in relationship because they have been with their partner for few years already, everything is fine or they are already married, have kids and so on.

But on the other side, in relationships which are just starting or they are full of misunderstandings, people tend to think that after some moment in the future they will pass the danger line. It means they will not have to worry anymore about something „bad“ happening in their relationship or about losing their partner.

There are so many games played in relationships.

Games which partners are playing and, unfortunately, they don’t even realize they are playing.

Those are games of ego and they can have millions forms and this occurs not only in romantic but also in other interpersonal relations, of course.

And what does it mean in this specific case?

Jealousness, fear, arguments, hurting each other, giving ultimatums, doubts and so on. These ARE ONLY EGOS.

It is not the relationship based only on LOVE.

I would love you if you wouldn’t do this and this. You caused something which „hurt“ me (it didn’t hurt you but your ego) and now I will do the same to you. What if I lose you, what if you do something and we will break up because of that.. That’s exactly why I have to control you!

If you wanna have this kind of relations, go ahead! Nobody takes is from you. But trust me, they will not last for a long time. And if yes, then at least the negative energy will be accumulating in both of you throughout the years, you will behave in wrong way to each other and feel unpleasant feelings.

I am not writing this to advise you what kind of relationships you should have or anything like that.

I just know that each one of you deserves relationship without any existing ego which has no power over the partners. We have been trying and it works! But it takes two, of course.

I want to say that ego itself is not bad nor good. It is just ego. But it is not you. You are not your body, your thoughts, your ego… You are clear consciousness, pure love which lives in your physical  box. We are a form of human and that’s why is natural for us to be searching for another human who will fulfill your second half. We feel „incomplete“. And that’s okay.

Most important is to realize that each person is perfect.

Every and each mind is complete as separate part and meantime is a part of one endless consciousness, being, entity, source, God…call it however you like.

You don’t have to be struggling in a relationship.

You don’t need ago even though it might be hard to admit.

If you really realize it, you won’t need to play any games anymore. You will give love and love will be given to you.

How to do that? You just have to WATCH.

As soon as you feel like reacting in negative way or having negative thoughts or having negative feelings, REALIZE it is NOT YOU. Don’t try to run away, don’t fight it, only watch calmly. What is running on your mind? How do you feel? And so on.

You have to understand it’s just ego and don’t you let it manipulate you!

It doesn’t happen from one day to another. We have been practicing for years and it’s strong habit. But it works.

YOUR TRUE YOURSELF IS SO STRONG YOU CAN’T EVEN IMAGINE!

I wish you success and as many conscious days as possible.

If you like it, please Share and let others know!Tweet!

Ako je možné, že hráte hry o ktorých ani neviete?
Článok vznikol na základe jednej Danielovej otázky, krorú ani nemyslel tak, ako znela, ale mňa inšpirovala dostatočne.

Niekedy sa môže zdať, že v partnerských vzťahoch, ktoré sú povedzme šťastné, ľudia hovoria, že už nie sú ,,ohrození” a už majú určité ,,postavenie” vo vzťahu, pretože sú s partnerom napríklad už pár rokov, klape im to, alebo sú zosobášení, majú spolu deti atď.

A na opačnej strane, vo vzťahoch, ktoré sú napríklad na začiatku, alebo v nich prevláda viac nezhôd, majú ľudia tendenciu myslieť si, že po nejakej udalosti, ktorá sa udeje v budúcnosti už budú ,, za vodou”. To v podstate znamená, že sa viac nebudú musieť strachovať, že sa v ich vzťahu udeje niečo ,,zlé”, alebo že prídu o svojho partnera.

Vo vzťahoch sa hrajú rôzne hry.

Hry, ktoré si bohužiaľ partneri často ani neuvedomujú, že hrajú.

Sú to hry ega a môžu mať milióny podôb, a to sa samozrejme nedeje iba v partnerských, ale aj v akýchkoľvek iných medziľudských vzťahoch. A čo to znamená v tomto konkrétnom prípade? Že: žiarlivosť, strach, hádky, ubližovanie si navzájom, udávanie podmienok, nedôvera atď. SÚ IBA EGOM. Nie je to vzťah založený na LÁSKE. Budem ťa ľúbiť, ak nebudeš robiť toto a toto. Spôsobil si mi niečo, čo sa ma ,,dotklo” (nedotklo sa to Vás, ale vášho ega) a teraz ti to vrátim. Čo ak o teba prídem, čo ak urobíš niečo, kvôli čomu sa rozídeme.. Práve pre to ťa musím kontrolovať !

Ak chcete mať takéto vzťahy, nech sa páči! Nikto Vám to neberie. Avšak verte, že to dlho nevydrží. A ak aj áno, tak sa minimálne u vás oboch bude roky hromadiť negatívna energia, budete sa k sebe správať nepekne a zažívať nepríjemné pocity.

Nepíšem to preto, aby som Vám radila, aké vzťahy máte mať, ani nič podobné.

Iba viem, že každý, naozaj každý jeden z Vás by si zaslúžil vzťah, kde ego neexistuje a nemá nad partnermi žiadnu moc. My sa o to snažíme a ide to! Ale musia na to byť samozrejme dvaja.

Chcem povedať, že ego samo o sebe nie je zlé, ani dobré. Je to len ego. Avšak nie ste to vy. Nie ste vaše telo, vaše myšlienky, vaše ego…Vy ste čisté vedomie, čistá láska, ktorá momentálne obýva Vašu telesnú schránku.

Máme podobu človeka a preto je pre nás prirodzené hľadať k sebe človeka, krorý bude tvoriť našu druhú polovicu.

Cítime sa ,,nekompletní”. A je to v poriadku. Najdôležitejšie je ale uvedomiť si, že každá jedna bytosť sama o sebe, je dokonalá. Každé jedno vedomie je kompletné ako samostatný celok a zároveň je súčasťou, jedného nekonečného vedomia, bytia, celku, zdroja, Boha,…nazvite si to ako sa Vám páči.

Nepotrebujete sa vo vzťahu trápiť.

Nepotrebujete ego, aj keď sa to možno tažko pripúšťa. Ak si to skutočne uvedomíte, nebudete viac potrebovať hrať žiadne hry. Budete dávať lásku a láska Vám bude podávaná.

Ako na to? Musíte sa POZOROVAŤ.

Akonáhle budete chcieť zareagovať negatívne, budete mať negatívne myšlienky, alebo začnete cítiť nepríjemne pocity, UVEDOMTE SI, že to NIE STE VY. Nebráňte sa tomu, nebojujte s tým, iba to pokojne sledujte..Čo Vám prebieha hlavou?Ako sa cítite? Atď. Uvedomte si, že to je len ego a Vy mu nedovolíte, any vás ovládalo!

Nejde to zo dňa na deň. Predsa len, praktizovali sme to roky a je to silný zvyk. Ale dá sa to. VAŠE PRÁVE JA JE TAKÉ SILNÉ, ŽE SI TO ANI NEDOKÁŽETE PREDSTAVIŤ!

Prajem Vám veľa úspechov a čo najviac vedomých dní.

If you like it, please Share and let others know!Tweet!

The post How is it possible that you play games you don’t even know about? appeared first on The Wave of Reality.This post first appeared on The Wave Of Reality- Welcome To Our, please read the originial post: here

Share the post

How is it possible that you play games you don’t even know about?

×

Subscribe to The Wave Of Reality- Welcome To Our

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×