به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در مصاحبه ای با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۹۵، گفت: این سازمان در سال ۹۵ در زمینه صدور پروانه در قالب سامانه پنجره واحد صدور پروانه، رتبه چهارم کشور را کسب کرد.وجود ۸۵۰۰ مهندس کشاورزی جویای کار در خوزستان