مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نوبت اول

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ، مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ ۲۶/ ۰۱/ ۹۶  ساعت ۱۶ در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان با دستور کار زیر برگزار می گردد  .

دستور کار مجمع :

 • تعیین تکلیف ساختمان های ملکی و استیجاری شهرستان سنندج
 • بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶

ضمناً در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء ،
نوبت دوم مجمع در روز دوشنبه مورخ ۲۸/ ۰۱/ ۹۶  در همان زمان و مکان و با همان دستور کار برگزار خواهد شد.

 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسي ...
 • فیلم آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران اجرا
  فیلم آموزش آمادگی آزمون نظام مهندس ...
 • فیلم آمادگی دوره بتن عمران
  فیلم آمادگی دوره بتن عمران ...
 • فیلم آمادگی دوره پی عمران
  فیلم آمادگی دوره پی عمران ...
 • رازهای موفقیت در آزمون نظام مهندسی
  رازهای موفقیت در آزمون نظام مهندسی ...
 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي عمران
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي عمرا ...
 • عضويت در کانال تلگرام
  عضويت در کانال تلگرام ...
 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسي ...

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان