Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Biosimilars Global Market 2018 Juc?tori-cheie, Share, Trend, Segmentare ?i prognoz? pân? în 2025

Pia?a global? a biosimililor

Biosimilarii sunt capabili sa surprinda o pozitie fara precedent in industria biofarmaceutica datorita cresterii gradului de adoptie si cresterii activitatii de investitii si de tranzactionare la nivel global. Pia?a global? de biosimilari este prev?zut? s? dep??easc? marca de 25 de miliarde de dolari pân? în 2020. Odat? cu cre?terea continu? a cererii de produse biologice, produc?torii caut? strategii noi care s? le ajute s? ob?in? profituri maxime pentru investi?ii. Biosimilele sunt v?zute ca arm? cheie pentru reducerea costurilor ridicate ale asisten?ei medicale la nivel global. Factorul major care conduce pia?a pentru industria de biosimilare este faptul c? biologii majori se apropie de stânc? de brevete. Mai mult, costul mai mic al acestor medicamente comparativ cu cei biologici patenta?i, cre?terea sarcinii de a reduce costurile asisten?ei medicale la nivel global, cre?terea ini?iativelor guvernamentale la nivel na?ional ?i conducerea puternic? a medicamentelor biosimilare este de a?teptat s? alimenteze industria biosimilarilor. Pe de alt? parte, complexitatea ridicat? a produc?iei ?i costurile, cerin?ele stricte de reglementare în ??ri ?i provoc?rile opera?ionale limiteaz? cre?terea pie?ei biosimilare.

Solicita?i un raport de prob? @ https://www.wiseguyreports.com/sample-request/668723-global-biosimilars-market-and-a-pipeline-analiz?

Repere principale ale raportului

Pia?a biosimilarilor – dup? tipul de produs

 • Eritropoietina (EPO) capteaz? o cot? maxim? a pie?ei biosmilitare globale.
 • Factorul de stimulare a granulocitelor ?i coloniilor (G-CSF) este de a?teptat s? dep??easc? marca de 6 miliarde USD pân? în 2021.
 • Pia?a biosimilarilor umani de cre?tere a hormonului de cre?tere (HGH) este de a?teptat s? creasc? cu o cifr? dubl? CAGR în perioada 2016-2021.
 • Se anticipeaz? c? anticorpul monoclonal va prezenta cea mai mare rat? de cre?tere în perioada 2016-2021.
 • Segmentul de insulin? ?i produs de interferon a reprezentat, în fiecare an, o cot? de o singur? cifr? din pia?a global? a biosimililor în 2015.

Pia?a biosimilarilor – prin aplica?ii

 • Printre diversele segmente de aplica?ii ale pie?ei biosimilare, tulbur?rile sangvine ?i oncologia au reprezentat împreun? o cot? de peste 55% din pia?a biosimilar? global? în 2015.
 • Deficitul de cre?tere a hormonului de aplicare este de a?teptat s? prezinte CAGR în dou? cifre în perioada 2016-2021.
 • Tulbur?rile cronice ?i autoimune au capturat ponderea de XX% a pie?ei biosmililor în 2015.

Pia?a biosimililor – dup? ?ar?

 • Pia?a de biosimilare din SUA a câ?tigat un impuls dup? lansarea lui Zarario în noiembrie 2015.
 • În ??rile europene, Germania se afl? în prim plan, cu o cot? de aproximativ 20% din pia?a biosimilar? în 2015 urmat? de Fran?a cu o cot? de 20% în acela?i an.
 • China a reprezentat ponderea de 20% a pie?ei biosimilare globale în 2015.
 • India este considerat? un juc?tor cheie în spa?iul biosimilar, cu un num?r excep?ional de mare de aprob?ri acordate în ultimul deceniu, comparativ cu media global?.
 • Coreea de Sud a capturat XX% din pia?a biosimilar? global? în 2015, fiind urmat? îndeaproape de Brazilia cu o cot? de 20% în acela?i an.

Acest raport de 177 de pagini cu 74 de figuri ?i 27 de tabele este analizat din 6 puncte de vedere:

 1. Global Market Biosimilars ?i prognoza – dup? tip de produs
 2. Global Market Biosimilars ?i Prognoza – Prin Aplica?ii
 3. Global Biosimilars de pia?? ?i de prognoz? – de ?ar? în?elept
 4. Global Biosimilars Company – Profil, Venit, Aprobat ?i Analiza Biosimililor Pipeline
 5. ?ar? cu orientare biosimilar? ?i anul publicat
 6. Pia?a biosimilar? global? – factori ?i provoc?ri de conducere

Global Market Biosimilars ?i Prognoza – 7 tipuri de produse acoperite

 1. Eritropoietina (EPO)
  2. Hormonul uman de cre?tere (HGH)
  3. Factor de stimulare a coloniilor de granulocite (G-CSF)
  4. Anticorpul monoclonal (mAb)
  5. Insulin?
  6. Interferonul (IFN)
  7. Altele

Global Biosimilars Market and Forecast – 5 aplica?ii acoperite

 1. Oncologie
  2. Tulbur?ri de sânge
  3. Deficien?e ale hormonului de cre?tere
  4. Tulbur?ri cronice ?i autoimune
  5. Alte aplica?ii

Global Market Biosimilars ?i Prognoza – 16 ??ri acoperite

 1. Statele Unite
  Canada
  3. Argentina
  4. Germania
  5. Fran?a
  7. Spania
  8. Regatul Unit
  9. China
  10. Japonia
  11. India
  12. Coreea de Sud
  13. Australia
  14. Brazilia
  15. Mexic
  16. Restul lumii

Pentru a afla mai multe despre acest raport, vizita?i https://www.wiseguyreports.com/enquiry/668723-global-biosimilars-market-and-a-pipeline-analiz?

Analiza Global Biosimilars Company – 13 companii acoperite

 1. Biocad
  2. Celltrion Inc.
  3. Dong-A Socio Group
  4. Pfizer Inc.
  5. Intas Pharmaceuticals Ltd.
  6. Sandoz International GmbH – o companie Novartis
  7. Stada Arzneimittel AG
  8. Teva Pharmaceutical Industries Ltd
  9. Amgen Inc.
  10. Biocon
  Laboratoarele Dr. Reddy
  12. Mylan
  13. Merck KGaA

Surs? de informa?ii

utilizeaz? tehnici de cercetare primare ?i secundare riguroase în dezvoltarea seturilor distincte de date ?i a materialelor de cercetare pentru rapoartele de afaceri. Acest raport este realizat prin utilizarea datelor ?i a informa?iilor provenite din Baza de date cu informa?ii de proprietate, Metodologiile de cercetare primar? ?i secundar? ?i Analiza in-house de c?tre echipa iGATE Research dedicat? speciali?tilor califica?i, cu experien?? ?i expertiz? profund? în domeniu.

Metodologii de cercetare

Metodologii de cercetare primar?: chestionare, sondaje, interviuri cu persoane fizice, grupuri mici, interviuri telefonice etc.

Metodologii de cercetare secundare: surse tip?rite ?i non-tip?rite, publica?ii pentru ziare, reviste ?i reviste, statistici ale guvernelor ?i organiza?iilor neguvernamentale, c?r?i albe, informa?ii pe web, informa?ii din partea agen?iilor, cum ar fi organismele din industrie, companiile de profil, bibliotecile ?i consiliile locale ?i un num?r mare de baze de date pl?tite.

Continuare ….

    

Tags: Biosimilars, Biosimilars Global Market, Biosimilars Market, Biosimilars Market Analysis, Biosimilars Market Forecast, Biosimilars Market Gr, Biosimilars Market Key Players, Biosimilars Market Parameters, Biosimilars Market Share, Biosimilars Market Trend

See Campaign: https://www.wiseguyreports.com
Contact Information:
NORAH TRENT Partner Relations & Marketing Manager [email protected] Ph: +1-646-845-9349 (US) Ph: +44 208 133 9349 (UK)   

Tags:
, Research Newswire, Press Release, Private Equity, Venture Capital, North America, United States, United Kingdom, Asia, English

image


This post first appeared on ICrowdNewswire -, please read the originial post: here

Share the post

Biosimilars Global Market 2018 Juc?tori-cheie, Share, Trend, Segmentare ?i prognoz? pân? în 2025

×

Subscribe to Icrowdnewswire -

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×