Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Pregovori gotovi! Uspješni ili neuspješni? Pročitajte, izračunajte plaću i prosudite sami.

NOVI TKU za javne službenike!

Parafiran je konačni prijedlog Temeljnoga kolektivnog ugovora (TKU) za javne službe i njegova primjena počinje od 1. prosinca ove godine, istaknuo je ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić nakon višesatnih završnih pregovora Vladinog i sindikalnog izaslanstva.

NOVI TKU za javne službenike!

U kratkim crtama donosimo glavne izmjene TKU-a:

Osnovica za izračun plaće.

Vlada će, kako je bilo i planirano i prije pregovora o novom TKU-u, sukladno Zakonu o osnovici plaće, autonomno za 2% povećati osnovicu plaće za studeni (isplata plaće u prosincu). Donosimo vam kalkulator plaće prema novoj osnovici od 5.421,54 kn.


U 2018. godini NEMA povećanja plaće javnim službenicima unatoč sve većem zaostajanju za prosječnom plaćom u RH.

U 2018. godini će se pregovarati o osnovici za 2019. godinu. U dugoročnim planovima Vlade RH nema govora o povećanju osnovice ni u 2019. ni u 2020. godini.

Prijevoz

Jedini pravi pomak u pogledu materijalnih prava dogodio u definiranju naknade za prijevoz. No to je i zato jer je sindikalna strana i bila najbolje pripremljena za pregovaračku dionicu koja se odnosila na prijevoz.

I novi članak koji definira prijevoz je jako opširan i ima čak 18 stavaka!!!

Što je novo?

 • Nema razlike između mjesnog i međumjesnog prijevoza.
 • DEFINIRAN POJAM Redoviti dolazak na posao i povratak s posla
  • Redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta.
   1. Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra
   2. Ako je od prebivališta odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada organiziran javni prijevoz, zaposlenik ima pravo na naknadu troška godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.
   3. U slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza kojeg zaposlenik ne koristi, zaposlenik će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte
   4. Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru, uvećano za troškove mostarine i tunelarine
 • Jedinstvena cijena po prijeđenom kilometru, ako nema organiziranog prijevoza, od jedne kune po kilometru. 
 • Ako je udaljenost od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada veća od 100 km, pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km, u skladu s ovim člankom, utvrđuje nadležni ministar posebnom odlukom.
 • Zaposlenicima s navršenih 61 godinu, ako im je udaljenosti od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, poslodavac će naknaditi troškove prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, samo gdje takav prijevoz postoji.

Božićnica, regres i Dar u prigodi Dana sv. Nikole za 2017.

Dogovoreno da će za vrijeme trajanja TKU iznosi božićnice i regresa biti predmet pregovora svake godine, ali da je u slučaju neuspjelih pregovora osigurana visina zadnje isplate, a to je 1250 kuna. Isto vrijedi i za Dar u prigodi Dana sv. Nikole no on za 2017. i 2018. iznosi 500 Kn.

 • 2017. godina: Isplata u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.
 • 2018. godina: Isplata do 15. srpnja regresa u iznosu od 1250 Kn, a u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn
 • 2019. i 2020. godina pregovori sredinom godine, ali iznos ne može biti manji od gore dogovorenih (osim ako sindikati na to potpisom ne pristanu!)

Ugovor bi trebao biti potpisan na 4 godine!

Ovdje možete preuzeti parafirani dokument TKU-a:

NOVI TKU 2. dio

Post Pregovori gotovi! Uspješni ili neuspješni? Pročitajte, izračunajte plaću i prosudite sami. je prvi puta viđen na Upisi HR U Srednju Raspored Kalendar Kalkulator Plaće 2018 BMI.This post first appeared on Učenici, please read the originial post: here

Share the post

Pregovori gotovi! Uspješni ili neuspješni? Pročitajte, izračunajte plaću i prosudite sami.

×

Subscribe to Učenici

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×