Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

zatrpani među papirima, učitelji i profesori opterećeni birokracijom
Zatrpani među papirima

Najčešća pogreška i propust u radu učitelja su pogreške pri pisanju zapisnika. Mnoge škole nemaju propisani obrazac za vođenje zapisnika, a neke škole su pisanje zapisnika svih kolegijalnih tijela uredile Poslovnikom ili Pravilnikom.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada 

Zapisnici koje se obavezno vode u svakoj školi:

 • Zapisnici sjednica UV / NV
 • Zapisnici sjednica razrednih vijeća
 • Zapisnici sjednica Školskog odbora
 • Zapisnici sjednica Vijeća roditelja
 • Zapisnici roditeljskih sastanaka

PDF Obrazac Zapisnika Kolegijalnih Tijela u školama

Svaki zapisnik mora imati:

 1. Dvevnik prosvjetnog radnika, malo smijeha u ove teške dane,profesor, škola i učitelji i učenici
  Dnevnik prosvjetnog radnika

  Naziv sjednice (s rednim brojem), npr. Zapisnik s 1. sjednice Učiteljskog vijeća

 2. Mjesto, datum održavanja sjednice i vrijeme početka održavanja sjednice (u satima)
 3. Broj/imena prisutnih (nazočnih članova)
 4. Popis odsutnih (ime i prezime, te opravdano ili neopravdano)
 5. Popis drugih pozvanih i nazočnih osoba (mogu sudjelovati u radu ali su bez prava pri glasanju)
 6. Ime predsjedavatelja sjednice (nije potrebno ako je propisano nekim aktom škole)
 7. Ime zapisničara
 8. Utvrđivanje kvoruma (potvrda da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje)
 9. Dnevni red sjednice – sjednica se održava po točkama dnevnog reda .
  – Predsjedavatelj sjednice PREDLAŽE DNEVNI RED i daje ga na usvajanje nazočnima koji ga glasovanjem prihvaćaju – A MOGU GA I NADOPUNITI
 1. Zapis rada na sjednici:
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
 1. Vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 2. Oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 3. Potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara

Tijekom sjednice:

 1. Predsjedavatelj sjednice obrazlaže temu/prijedlog
 2. Otvara se rasprava o temi
 3. Donosi se odluka – glasovanjem (može biti javno ili tajno)
 • za donošenja odluke predsjedavatelj sjednice pita tko je ZA, tko je PROTIV, te tko je SUZDRŽAN
 • način tajnog glasanja je propisan aktom škole

      Tijek sjednice se može bilježiti:

 • Zapisničar bilježi sve pod imenom i prezimenom diskutanta u prvom licu
 • Prepričavanjem

Ukoliko je netko od prisutnih napustio sjednicu ili je netko naknadno došao, zapisničar to mora navesti u zapisniku (zabilježiti ime i prezime te vrijeme odlaska/dolaska).

Post Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik? je prvi puta viđen na Upisi u srednju školu 2017/2018 * Kalkulatori bodova i plaće, e-dnevnik, kalendar, pravilnici.This post first appeared on Učenici, please read the originial post: here

Share the post

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

×

Subscribe to Učenici

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×