Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

जिलेबी

“जिलेबी”  हे स्ञीलिंगी असल्याचे दोन कारणे आहेत.

 ऎक तर ती गोड असते…….. 

                ( बायको सारखी???)

दुसरं म्हणजे ती कधीच सरळ होत नाही 

              परत तेच

                ( बायको सारखी ?? )

       

               


Filed under: Uncategorized

Share the post

जिलेबी

×

Subscribe to थोडी गम्मत जम्मत | आता होऊन जाऊ द्या………!

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×